Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-08  |  Średni czas czytania: 01:54
Artykuł reklamowy
Z tego artykułu dowiesz się, jak definiuje się społeczną odpowiedzialność biznesu, aktywności z jakich obszarów obejmuje to zagadnienie, jak CSR może wpłynąć na wizerunek firmy oraz jakie przykłady działań z tego zakresu wybierają polscy przedsiębiorcy.
Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

CSR – jak należy rozumieć to pojęcie?

Najprostsza definicja CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) mówi, że jest to społeczna odpowiedzialność biznesu za wpływ jego funkcjonowania na społeczeństwo. Po raz pierwszy głośno zaczęto o niej mówić w krajach anglosaskich w latach 60. i 70. poprzedniego wieku, a ostatnio koncepcja ta znacząco ewoluowała. Norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną określa CSR jako odpowiedzialność przedsiębiorców za oddziaływanie podejmowanych przez nich decyzji na ludzi i środowisko naturalne poprzez działania w obszarach takich jak przestrzeganie praw człowieka, rozwój lokalnej społeczności, promowanie proekologicznych zachowań czy uczciwe praktyki operacyjne.

Inny podział mówi o czterech płaszczyznach, na których realizowana jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Są to:

  • Rynek (zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa na każdym etapie funkcjonowania m.in. odpowiedzialna produkcja i łańcuch dostaw, wprowadzenie proekologicznych materiałów, odpowiedni wybór kontrahentów oraz współpracowników, wsparcie lokalnych inwestorów itd.).
  • Miejsce pracy (wsparcie dla pracowników firmy poprzez respektowanie wspomnianych praw człowieka, stała poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, odpowiedni i przyjazny proces rekrutacji, regularne doszkalanie personelu itd.)
  • Społeczeństwo (integracja z lokalną społecznością, wsparcie regionalnych inicjatyw i organizujących je instytucji, edukowanie itd.)
  • Środowisko (wszelkie działania proekologiczne – obok zrównoważonego rozwoju firmy – ekologiczne biura, edukacja pracowników w tym zakresie, prośrodowiskowe aktywności z lokalną społecznością itp.).

Czym różni się CSR od działań PR?

W zrozumieniu specyfiki społecznej odpowiedzialności biznesu kluczowe znaczenie ma słowo „strategia”. Dlaczego? CSR to nie działania z zakresu PR-u, nie mogą być jednorazowe i niesystematyczne. Według koncepcji, aktywności te powinny obejmować całokształt procesów w firmie i stanowić element wizji przedsiębiorstwa. Tylko w takim przypadku społeczna odpowiedzialność biznesu jest w stanie pomóc firmie osiągnąć cele CSR-owe, czyli zbudowanie kultury organizacyjnej, kreowanie przyjaznego wizerunku, dzięki któremu może dotrzeć do nowych klientów oraz dostawców i inwestorów, czy zwiększenie rozpoznawalności (w sieci czy wśród lokalnej społeczności). Warto dodać, że takie praktyki mogą również pomóc w rekrutacji wartościowych pracowników – aspekty CSR są coraz częściej brane pod uwagę w ocenie firmy przez poszukujących zatrudnienia.

Jakie aktywności z zakresu CSR wybierają polskie firmy?

Strategie CSR widoczne są w działalności wielu rodzimych przedsiębiorstw (o czym więcej tutaj: www.pb.pl/polska-firma-rodzinna-wedlug-lpp-977517). Analizując je, można zauważyć, że w ostatnim czasie świadomość na ten temat wśród prowadzących firmy, znacząco wzrosła. Widoczne jest to zwłaszcza teraz, gdy wiele biznesów zaangażowało się w pomoc służbom medycznym w walce z epidemią koronawirusa (zarówno poprzez wsparcie finansowe, jak i materialne np. dostawy specjalistycznego sprzętu czy szytych przez pracowników firm maseczek). Jednak zakres aktywności społecznej odpowiedzialności biznesu jest na polskim gruncie różnorodny. Często wybierane są zwłaszcza te z obszaru społecznego – zbiórki na rzecz fundacji i stowarzyszeń, honorowe krwiodawstwo, zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych, partnerstwo na lokalnych uczelniach czy rekrutacja ukierunkowana na mieszkańców regionu. Wiele przedsiębiorstw angażuje się w prośrodowiskowe akcje edukacyjne np. sadzenie drzew czy wprowadzanie zasad ekologicznych w biurach i zakładach pracy. W dużych firmach strategia CSR obejmuje każdy aspekt funkcjonowania, a odpowiedzialne za nie są już osobne działy lub specjaliści zajmujący się tym zagadnieniem. Co ciekawe, specjalista ds. CSR od 2020 roku ma zostać ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności, zgodnej z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: