Jak skutecznie chronić nazwę firmy?

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-21  |  Średni czas czytania: 04:15
Każdemu przedsiębiorcy zależy na wypromowaniu swojej marki. W tym celu ponosi się duże nakłady pieniężne i czasowe. Właśnie z tego względu swoją markę należy odpowiednio chronić. Jeżeli nie zaczniesz skutecznie chronić nazwy swojej firmy, to możesz ją stracić! Z tego artykułu dowiesz się, jaka powinna być bezpieczna nazwa dla firmy oraz w jaki sposób skutecznie ją chronić.
Jak skutecznie chronić nazwę firmy?

Dlaczego należy chronić nazwę firmy?

Wyobraź sobie taką sytuację: wymyślasz świetną nazwę, pod którą od kilku lat prowadzisz swoją firmę. Poświęcasz wiele czasu i pieniędzy na jej wypromowanie. Nazwa Twojej firmy z roku na rok staje się coraz bardziej rozpoznawalna. Nagle dostajesz list, w którym ktoś żąda zaprzestania używania jej przez Twoją firmę! W liście tym pojawia się argument, że jest to zarejestrowany już znak towarowy przez kogoś innego. Niestety, osoba, która zarejestrowała na siebie znak towarowy identyczny lub podobny do nazwy Twojej firmy może zakazać Ci używania tej nazwy, co więcej możesz się okazać, że będziesz musiał dodatkowo zapłacić odszkodowanie. Zastanawiasz się jak to możliwe? Najpierw powinieneś dowiedzieć się, czym jest znak towarowy.

Bezpieczna nazwa dla firmy pozwala na rejestrację nazwy jako znaku towarowego oraz ułatwia egzekwowanie swoich praw w przypadku, gdy konkurencja będzie chciała Ci zaszkodzić. Dowiedz się, na czym polega tworzenie nazwy firm i na jakie aspekty szczególnie warto zwracać uwagę w tym procesie.

Sens nazwy firmy

Sens nazwy dla firmy ma wielkie znaczenie ze względu na to, jak dany biznes ma być postrzegany przez potencjalnego klienta. W obrocie gospodarczym istnieje wiele przedsiębiorstw, których nazwy nie przekazują niczego, co by wskazywało na przedmiot działalności firmy. Mało tego, niekiedy wręcz wprowadzają odbiorcę w błąd.

Bezpieczna nazwa dla firmy, która w wyraźny sposób nawiązywać będzie do prowadzonego przedsięwzięcia biznesowego, może być solidną podstawą przy budowaniu wizerunku firmy.

Prosta, krótka i dopasowana nazwa firmy

Prosta nazwa firmy będzie oddziaływać na świadomość większego grona odbiorców. Prosta nazwa niesie tę jeszcze zaletę, że wyrażenie łatwe w wymowie, łatwiej zrozumieć odbiorcy (przedstawiając firmę telefonicznie). Co więcej, jeżeli fonetyczna wymowa nazwy firmy będzie taka sama jak zapis graficzny, nikt nie będzie miał problemów z jej poprawnym odczytaniem przy pierwszym kontakcie.

Potencjalny klient łatwej znajdzie naszą firmę, jeżeli jej oznaczenie bezpośrednio wskazywać będzie na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, jej charakter oraz ofertę. Przy tworzeniu nazw dla firm musimy dokonać analizy swojej działalności gospodarczej oraz stworzyć profil klienta docelowego. Analiza prowadzonej działalności gospodarczej pozwoli nam określić wartości, którymi kieruje się firma, produkty i usługi, jakie są w ofercie oraz te cechy, które wyróżniają nasze przedsiębiorstwo na tle konkurencji. Dzięki tej wiedzy możemy zbudować odpowiednią nazwę firmy.

Kolejnym aspektem, który należy zbadać, jest profil klienta docelowego. Pamiętajmy, że tworzona nazwa ma przede wszystkim odpowiadać właśnie naszym klientom. Sprecyzujmy, czym kieruje się konsument w naszym sektorze i całej branży. Poznając upodobania naszych kontrahentów, ich możliwości finansowe, wiek czy wykształcenie będziemy w stanie stworzyć nazwę, która przemówi do podświadomości każdego zainteresowanego naszą ofertą.
Skąd potrzeba tworzenia nazw firm dopasowanych do rodzaju działalności? Nazwa firmy jest swego rodzaju ogniwem łączącym przedsiębiorstwo z konsumentami, które z jednej strony powinno nawiązywać do prowadzonej działalności, z drugiej zaś odpowiadać kontrahentom i zachęcać ich do interakcji.

Krótka nazwa firmy jest znacznie skuteczniejsza od złożonej i długiej, w głównej mierze przez możliwości mózgu człowieka. Ludzie łatwiej i szybciej zapamiętują krótkie, charakterystyczne hasła – pozostają one w pamięci na dłużej. Dodatkową zaletą jest estetyczny wygląd nazwy firmy na pieczątkach, plakatach etc.


ochrona znaku towarowego

Niepowtarzalność oznaczenia przedsiębiorstwa

Oznaczenie działalności gospodarczej powinno być unikatowe. Wyjątkowość ta powinna wynikać z braku podobieństwa do nazw istniejących już w danej branży. Zadanie to może okazać się trudne ze względu na mnogość firm w obrocie gospodarczym. Jeżeli jednak chcesz, by Twoja nazwa firmy była bezpieczna, to całemu procesowi powinien towarzyszyć również etap weryfikacji unikalności oznaczenia. Warto w tym celu przejrzeć Internet, bazy zarejestrowanych znaków towarowych, katalogi firm itp. Dzięki takim działaniom uchronimy się być może przed oskarżeniami o naruszenie praw własności intelektualnych osób trzecich w przyszłości.
Oryginalna nazwa firmy ma jeszcze jedną zaletę – wysoki stopień wyróżniający. Na rynku istnieje wiele przedsiębiorstw o profilu podobnym do naszego. Oryginalna nazwa firmy pozwoli nam się z tego tłumu wyróżnić, co jest bardzo istotne, zwłaszcza na początku działania firmy.

Bezpieczeństwo prawne nazwy firmy

Prawo polskie reguluje tworzenie nazw firm i narzuca twórcom pewne podstawowe zasady określające warunki, jakie powinna spełniać każda nazwa firmy. Ciekawostką jest, że w wykładni naszego prawa słowo „nazwa” jest tożsame ze słowem „firma”. Aby nazwa firmy była bezpieczna, należy stosować się do wszystkich przepisów dotyczących nazw firm. Jedną z cech, jest wspomniana w poprzednim akapicie niepowtarzalność nazwy firmy. Pod aspektem prawnym jesteśmy zobligowani do przestrzegania tej zasady, a jej niespełnienie może skutkować odmową zarejestrowania firmy. Nie zarejestruje się również firmy, której oznaczenie będzie wyrazem zbyt ogólnym i powszechnie używanym.

Bezpieczna nazwa dla firmy nie może godzić w prawa osób trzecich, głosić mowy nienawiści oraz godzić w godność osób trzecich. Problemem może się okazać na przykład zarejestrowanie firmy, której nazwa jest szeroko rozumiana jako wulgaryzm. Nazwa przedsiębiorstwa nie może również wprowadzać klientów w błąd, analogicznie do zasady dopasowania nazwy. Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli zastrzec stworzone oznaczenie jako znak towarowy, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo nazwy firmy na rynku, a w razie naruszenia ułatwi egzekwowanie swoich praw.

Na tworzenie odpowiednich nazw firm duży wpływ ma również forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności. Jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną zastosowanie będą miały przepisy dotyczące nazw z kodeksu cywilnego. Jeżeli zaś firma jest którąkolwiek z pozostałych spółek, wówczas zastosowanie mają regulacje prawa spółek handlowych. Odpowiednia nazwa dla firmy w każdej formie organizacyjno-prawnej powinna zawierać konkretne elementy (obligatoryjne oraz dodatkowe) i strukturę.

Poprawność językowa

Przy tworzeniu nazw firm należy przestrzegać zasad poprawnej polszczyzny – oczywiście, jeżeli mówimy o polskich nazwach. Wszelkiego rodzaju błędy ortograficzne czy składniowe, są bardzo niekorzystnie widziane przez konsumentów. Niekiedy, w intencji twórcy jest zbudowanie nazwy z lapsusem. Specjalnie wprowadza się jakiś błąd, jednak lepiej wystrzegać się tego rodzaju działań, ponieważ firma o takim oznaczeniu może być postrzegana jako nieprofesjonalna, niechlujna i nierzetelna. Bezpieczna nazwa firmy powinna być klarowna nie tylko znaczeniowo, ale i językowo.

Niektóre nazwy firm pochodzą z obcego języka. Jeżeli decydujemy się już na obce brzmienie oznaczenia, to zadbajmy by była zrozumiała przede wszystkim dla klientów docelowych. Niezależnie od pochodzenia musimy dokonać analizy jeszcze jednego aspektu – czy słowo nie oznacza czegoś niepożądanego w obcym języku. Przy planach wejścia w przyszłości na obcy rynek sprawdźmy, czy nazwa naszej firmy nie brzmi dwuznacznie ze względu na język państwa, na którego rynek chcemy wejść. Zdarza się, że nie mamy określonych kierunków, nieznane są wszystkie przyszłe rynki docelowe. Wówczas, dobrze jest zweryfikować znaczenie oznaczenia w przynajmniej kilku, najpopularniejszych językach świata.

Solidnie przygotowana, bezpieczna nazwa dla firmy pozwala prowadzić biznes, bez obawy o legalność, odpowiednią semantykę i skuteczność przekazu. Biznesowi zawsze towarzyszy ryzyko i stres, jednak działania zabezpieczające nazwę naszej firmy pozwolą znacznie ograniczyć te negatywne strony biznesu. Lepiej zapobiegać, zamiast leczyć – warto więc pamiętać o opisywanych aspektach, by prowadzić interesy z przyjemnością.

Dowiedz się więcej o rejestracji nazwy i logo Twojej firmy!

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 883 222 282

Zapytaj eksperta

Marcin Setlak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Dowiedz się więcej o rejestracji nazwy i logo Twojej firmy!

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 883 222 282

Zapytaj eksperta

Marcin Setlak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Przydatne linki: