Dlaczego działanie zgodnie z normą ISO 26000 się opłaca?

Ostatnia aktualizacja: 2022-09-28  |  Średni czas czytania: 02:15
Artykuł reklamowy
Norma ISO 26000 nie jest określeniem systemu zarządzania, lecz zawiera aspekty, które mogą być wykorzystane do już istniejących systemów. Jej zadaniem jest ułatwienie danym podmiotom działania w sposób odpowiedzialny społecznie, co z kolei staje się wymaganiem społeczeństw na całym świecie. ISO 26000 określa odpowiedzialność danej organizacji za decyzje oraz działania na rzecz społeczeństwa i środowiska poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie.
Dlaczego działanie zgodnie z normą ISO 26000 się opłaca?

Czym jest norma ISO 26000?

Norma ISO 26000 została opracowana w 210 roku przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną. Stanowi przewodnik dla organizacji z zakresu stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. W Polsce jest dostępna od 2012 roku.

ISO 26000 jest normą międzynarodową, która zawiera wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej. Została ona zdefiniowana jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych decyzji oraz działań na społeczeństwo i środowisko zapewnianej poprzez etyczne i przejrzyste postępowanie, które:

 • przyczynia się do zróżnicowanego rozwoju, w tym także zdrowia oraz dobrobytu społeczeństwa;
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy, czyli osób bądź grup zainteresowanych działaniami bądź decyzjami organizacji;
 • jest zgodne z obowiązującym prawem, a także spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji oraz praktykowane w jej relacjach, dotyczących działań organizacji, które są podejmowane w obrębie jej sfery oddziaływań.

Jakie aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa reguluje norma ISO 26000?

Norma ISO 26000 zawiera wytyczne odnoszące się do firm i organizacji, które w odpowiedzialny sposób mogą działać społecznie. Obejmuje ona 7 kluczowych obszarów:

 1. Ład organizacyjny;
 2. Prawa człowieka;
 3. Praktyki z zakresu pracy;
 4. Środowisko;
 5. Uczciwe praktyki operacyjne;
 6. Zagadnienia konsumenckie;
 7. Zaangażowanie społeczne oraz rozwój społeczności lokalnej.

Norma ISO 26000 jest dedykowana wszystkim organizacjom: biznesowym, administracji rządowej oraz samorządowej, a także trzeciego sektora. Dodatkowo zawiera wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, a także może być wykorzystywana w sferach działania polityki publicznej.

Dlaczego warto postępować zgodnie z tą normą?

Zgodnie z normą ISO 26000 organizacja jest postrzegana jako społecznie odpowiedzialna. Dodatkowo jej rzeczywiste działania z zakresu odpowiedzialności społecznej mogą przynieść następujące korzyści:

 • zdolność pozyskiwania oraz zatrzymywania pracowników, kontrahentów, klientów czy udziałowców;
 • wyższe morale, wzrost wydajności i zaangażowania pracowników w wykonywanie obowiązków służbowych;
 • lepsza reputacja organizacji poprzez poprawę opinii wśród partnerów biznesowych czy inwestorów;
 • przewaga konkurencyjna;
 • relacje z interesariuszami np. samorządy, dostawcy, podobne organizacje, klienci, media oraz inne firmy i społeczności, w obrębie których organizacja funkcjonuje.

Jakie działania można podjąć, aby nasze przedsiębiorstwo dopasowało się do wymagań ISO 26000?

Wdrożenie ISO 26000 ułatwia organizacjom podejmowanie działań, które mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Norma ta promuje wspólne rozumienie społecznej odpowiedzialności, a także uzupełnienie innych narzędzi i inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością.

Po dokładnej analizie cech charakterystycznych społecznej odpowiedzialności, a także jej relacji ze zróżnicowanym rozwojem, organizacja czy też przedsiębiorstwo powinno dokonać przeglądu zasad społecznej odpowiedzialności (7 kluczowych obszarów). Podczas realizowania koncepcji społecznej, firma powinna uwzględniać i respektować te zasady łącznie z tymi, które są właściwe dla każdego kluczowego obszaru. Warto, aby przedsiębiorstwo rozważyło dwa kluczowe aspekty z zakresu społecznej odpowiedzialności tj. rozpoznanie swojej społecznej odpowiedzialności w strefie własnej sfery oddziaływania, a także identyfikowanie oraz angażowanie własnych interesariuszy. Po dokonaniu identyfikacji kluczowych obszarów, a także znaczących oraz istotnych zagadnień, przedsiębiorstwo powinno uwzględnić społeczną odpowiedzialność w podejmowanych decyzjach i działaniach, które obejmują:

 • integrowanie społecznej odpowiedzialności ze strategią, polityką, kulturą oraz działalnością organizacji;
 • budowanie wewnętrznych kompetencji z zakresu społecznej odpowiedzialności;
 • prowadzenie zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej komunikacji w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności, a także regularny przegląd (audyt) działań oraz praktyk.

Wdrożenie ISO 26000 powinno odbywać się poprzez szkolenia odnoszących się do wytycznych, które dotyczą odpowiedzialności społecznej zgodnie z ISO 26000, a także sposobie ich implementacji oraz stosowania.

Norma ISO 26000 nie podlega certyfikacji. Jest to zbiór standardów i praktyk, które dają możliwość dobrowolnego ich zastosowania przez dany podmiot. Każde przedsiębiorstwo może posługiwać się ISO 26000, jeżeli postępuje według jej zasad. Można także wybrać te obszary, które są związane z daną organizacją i to właśnie do nich się dostosować.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: