Dofinansowanie szkoleń i kursów - jak zdobyć pieniądze na rozwój osobisty?

Ostatnia aktualizacja: 2023-08-30  |  Średni czas czytania: 03:20
Artykuł reklamowy
Chcesz zdobyć nowy zawód, podnieść kwalifikacje lub zwiększyć kompetencje? Skorzystaj z dofinansowań kursów i szkoleń, które pomogą ci osiągnąć cel, oszczędzając zawartość portfela!
Dofinansowanie szkoleń i kursów - jak zdobyć pieniądze na rozwój osobisty?

Dofinansowania kursów językowych, zawodowych, doszkalających - jakie są możliwości?

Osoby zatrudnione, bezrobotne i samozatrudnione mogą otrzymać dofinansowanie kursów językowych, zawodowych lub doszkalających ze środków:

 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • urzędu pracy,
 • Ministerstwa Rozwoju,
 • funduszy unijnych.

W kolejnych akapitach przyjrzymy się nieco bliżej każdemu ze źródeł.

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

O dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) może wystąpić pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pozyskane z KFS pieniądze może on przeznaczyć na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli pracodawca jest mikroprzedsiębiorcą (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 Pieniądze ze środków KFS można przeznaczyć na:
  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych;
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy,
  3. badania lekarskie i psychologiczne (w przypadku zasadności ich wykonania),
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Jak złożyć wniosek o środki z KFS?

Wniosek o przyznanie środków z KFS należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności) w terminach określonych przez urząd.

Dofinansowanie kursu lub szkolenia z urzędu pracy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, możesz wnioskować o dofinansowanie z urzędu pracy na założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej. W ramach dofinansowania w 2023 roku możesz otrzymać nawet 38 tys. zł. Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny. Pozyskane z jego tytułu środki możesz przeznaczyć na:

 • zakup niezbędnych do prowadzenia działalności maszyn i narzędzi;
 • działania marketingowe;
 • remont nieruchomości, np. biura;
 • konsultacje prawne, księgowe lub podatkowe;
 • zakup potrzebnego oprogramowania.

Aby otrzymać pieniądze z UP, musisz złożyć wniosek w urzędzie pracy właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania. Zanim to zrobisz, koniecznie wejdź na stronę UP i sprawdź dodatkowe warunki, jakie powinni spełnić wnioskodawcy.

Lokalne urzędy pracy działają niezależnie od siebie, oferując bezrobotnym i poszukującym pracy dodatkowe możliwości podnoszenia kompetencji. Są to m.in.:

 • staże i bony stażowe,
 • szkolenia i bony szkoleniowe,
 • trójstronne umowy szkoleniowe,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki,
 • dofinansowania studiów podyplomowych,
 • finansowanie kosztów egzaminów i licencji,
 • pożyczki szkoleniowe,
 • finansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie,
 • szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców.

Aby sprawdzić, jakie możliwości oferuje aktualnie twój urząd pracy, wejdź na jego stronę internetową, a następnie zapoznaj się z treścią zakładki „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy”.

Nieoprocentowana pożyczka na zmianę zawodu lub podniesienie kwalifikacji z funduszu OPEN

Fundusz OPEN zapewnia możliwość zaciągnięcia bezkosztowej pożyczki na kształcenie ustawiczne. Mogą z niego skorzystać wyłącznie osoby dorosłe – bezrobotni, osoby zatrudnione i właściciele firm. Pozyskane z pożyczki środki można przeznaczyć na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji (szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień) w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej. Więcej informacji o dofinansowaniu z funduszu OPEN znajdziesz na stronie internetowej https://open.frp.pl. Poprzez tę stronę będziesz mógł także złożyć wniosek.

Pożyczka na kształcenie z Ministerstwa Rozwoju

Osoby pełnoletnie mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki (z możliwością umorzenia do 25% kwoty finansowania) ze środków MR w ramach pilotażowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. O dofinansowanie mogą wnioskować osoby bezrobotne, samozatrudnione oraz zatrudnione. Wnioskodawcy mogą przeznaczyć pieniądze z pożyczki na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych o dowolnej tematyce, trwające nie dłużej niż 24 miesiące i oferowane przez krajowe oraz zagraniczne podmioty (z wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Warunkiem umorzenia jest ukończenie wybranej formy kształcenia w okresie zgodnym z umową i złożenie wniosku o umorzenie wraz z potwierdzeniem zakończenia kształcenia.

Dofinansowanie kursów i szkoleń z funduszy unijnych

Przedsiębiorcy i osoby zatrudnione chcące poszerzać swoje kompetencje mogą skorzystać także ze szkoleń dofinansowywanych z funduszy unijnych. Informacje o dostępnych programach i warunkach znajdziesz na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia.

Dofinansowanie kursów i szkoleń osób pracujących - dofinansowanie szkoleń pracowników

O dofinansowanie kursów i szkoleń pracowników mogą wnioskować nie tylko zatrudnieni, ale także (a często przede wszystkim) pracodawcy. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i chcesz podnieść swoje kompetencje, porozmawiaj z pracodawcą na temat możliwości dofinansowania szkoleń, studiów i kursów. Pozyskanie dodatkowych środków z KFS, urzędu pracy czy Unii Europejskiej przyniesie korzyści nie tylko tobie, ale także zatrudniającej cię firmie.

Pożyczka online na szkolenie, kurs, przekwalifikowanie zawodowe?

Czy pożyczka online na kształcenie i rozwój osobisty to dobry pomysł? Idea jest bardzo dobra – zdobywasz nowe umiejętności, podnosisz kwalifikacje, zwiększasz swoją wartość na rynku pracy. Czasem kurs czy szkolenie to wręcz być albo nie być w branży. Z drugiej strony jednak – jak przy każdej pożyczce – powinieneś dobrze ocenić swoją zdolność do spłaty. Instytucja pożyczkowa oczywiście sprawdzi twoją zdolność kredytową. Jednak to ty najlepiej wiesz, ile możesz wydać pieniędzy w danym miesiącu, aby móc spłacić pożyczkę w następnym i nie znaleźć się w trudnej sytuacji materialnej. Pożyczka online jest pożyczką doraźną na dowolny cel, nikomu nie musisz się tłumaczyć, na co ją wydasz. Jest to dobre rozwiązanie doraźnych potrzeb finansowych w niewielkich kwotach (do kilku tysięcy złotych), nie wymaga formalności i nie musisz czekać na pieniądze. Na pewno warto ją rozważyć przy rozsądnej i realnej ocenie zdolności do spłaty.

Pożyczka na kształcenie, szkolenia, kursy, edukację podyplomową na pewno przyniesie korzyści w postaci wyższych kwalifikacji na rynku pracy, wyższego wynagrodzenia. Trzeba jednak pamiętać o perspektywie czasowej, w której się to wydarzy – pół roku, rok, dwa lata? Korzystając z dostępnych finansowań warto wziąć ten aspekt pod uwagę.

Artykuł powstał we współpracy z vivus.pl

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: