Dotacje na innowacje - jak pozyskać dofinansowanie?

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-29  |  Średni czas czytania: 01:52
Artykuł reklamowy
Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 przeznaczyły na dofinansowanie polskich przedsiębiorstw aż 20 mld euro. Obecnie szczególny nacisk kładziony jest na wsparcie projektów innowacyjnych. Jakie obszary innowacji mogą liczyć na środki finansowe? Ile można zyskać i co należy zrobić, żeby otrzymać dotację?
Dotacje na innowacje - jak pozyskać dofinansowanie?

Obszary innowacji

Polskie firmy mogą liczyć na wsparcie w czterech obszarach: innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej oraz marketingowej. Pierwszy obszar związany jest z wprowadzeniem na rynek nowego, innowacyjnego produktu (usługi) lub udoskonaleniem już istniejącego. Innowacja procesowa, zwana również technologiczną, polega na wprowadzeniu nowej metody produkcji. Przedsiębiorcy mogą również liczyć na wsparcie w zakresie zmian w sposobie organizacji firmy lub stworzenia nowej metody promocji swoich produktów lub usług. Fundusze Europejskie mogą zapewnić środki na prowadzenie prac badawczych, rozwinięcie infrastruktury do badań, zastosowanie wyników badań w firmie, a także na samo stworzenie innowacyjnych produktów.

Programy krajowe i regionalne

Jakie produkty/usługi mają największe szanse na otrzymanie wsparcia finansowego? Przedsiębiorcy mogą uzyskać środki w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), które wskazują na preferencje w udzielaniu wsparcia na innowacyjne prace badawcze i rozwojowe. W grudniu 2017 roku lista KIS została zaktualizowana i obecnie znajdują się na niej specjalizacje takie jak np. zdrowe społeczeństwo; inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne; rozwiązania transportowe przyjazne środowisku; inteligentne i energooszczędne budownictwo, a także wiele innych.

Przedsiębiorstwa mogą również uzyskać wsparcie z 16 programów regionalnych na projekty B+R (RIS), odrębnych dla każdego województwa. Wsparcia udzielają również programy, takie jak Inteligentny Rozwój (PO IR), Polska Wschodnia (PO PW). Żeby uzyskać dotację, należy przygotować plan, którego zakres musi być zgodny z krajowymi lub Regionalnymi Specjalizacjami. W przypadku braku możliwości realizowania projektów B+R przedsiębiorstwa mogą także uzyskać tzw. bony na innowacje, np. realizowane w ramach 2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, czy programów regionalnych 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego.

Harmonogram wybranych projektów

Poddziałanie 1.2.1

Dofinansowanie na rozwój projektów B+R można uzyskać między innymi w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw województwa małopolskiego. Środki przeznaczone są między innymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi czy organizacjami pozarządowymi. Wsparcie finansowe można uzyskać np. na nabycie wyników badań, przygotowanie prototypów czy uruchomienie pierwszej produkcji. Na konkurs przeznaczono aż 100 milionów euro, a maksymalny poziom dofinansowania sięga do 70% wydatków.

Działanie 3.2

Na dofinansowanie projektów przyczyniających się do rozwoju innowacyjności mogą także liczyć przedsiębiorstwa realizujące projekty na terenie województwa śląskiego. W ramach Działania 3.2 RPO Województwa Śląskiego można otrzymać 50% wsparcia projektu – minimalnie 100 tysięcy, a maksymalnie 2 miliony złotych. Do konkursu mogą przystąpić podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które realizują projekty skupiające się na pozyskaniu i wdrożeniu innowacji produktowych i procesowych. Konkurs trwa do 07.02.2018.

Poddziałanie 1.4.1

Wsparcie mogą uzyskać także firmy z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego – w ramach Poddziałania 1.4.1 RPO WP. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na 10 mln złotych wsparcia, a średnie – 500 tysięcy złotych. Konkurs będzie realizowany w 2 fazach – typ 1 obejmujący rozwój małych i średnich przedsiębiorstw odbędzie się w październiku, zaś typ 2 skierowany do firm działających na rynku nie dłużej niż 2 lata – w czerwcu 2018 r.

Więcej informacji na temat możliwości pozyskania dotacji na innowacje oraz pomocy przy składaniu wniosków znaleźć można na stronie www.mgpremium.pl.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: