6krokow.pl -

Poradnik 6krokow.pl

Co warto wiedzieć
o prowadzeniu własnej firmy

Dotacje na innowacje - jak pozyskać dofinansowanie?

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-29  |  Średni czas czytania: 01:52
Artykuł promowany
TaxCareAdvertisement
Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 przeznaczyły na dofinansowanie polskich przedsiębiorstw aż 20 mld euro. Obecnie szczególny nacisk kładziony jest na wsparcie projektów innowacyjnych. Jakie obszary innowacji mogą liczyć na środki finansowe? Ile można zyskać i co należy zrobić, żeby otrzymać dotację?
Dotacje na innowacje - jak pozyskać dofinansowanie?

Obszary innowacji

Polskie firmy mogą liczyć na wsparcie w czterech obszarach: innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej oraz marketingowej. Pierwszy obszar związany jest z wprowadzeniem na rynek nowego, innowacyjnego produktu (usługi) lub udoskonaleniem już istniejącego. Innowacja procesowa, zwana również technologiczną, polega na wprowadzeniu nowej metody produkcji. Przedsiębiorcy mogą również liczyć na wsparcie w zakresie zmian w sposobie organizacji firmy lub stworzenia nowej metody promocji swoich produktów lub usług. Fundusze Europejskie mogą zapewnić środki na prowadzenie prac badawczych, rozwinięcie infrastruktury do badań, zastosowanie wyników badań w firmie, a także na samo stworzenie innowacyjnych produktów.

Programy krajowe i regionalne

Jakie produkty/usługi mają największe szanse na otrzymanie wsparcia finansowego? Przedsiębiorcy mogą uzyskać środki w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), które wskazują na preferencje w udzielaniu wsparcia na innowacyjne prace badawcze i rozwojowe. W grudniu 2017 roku lista KIS została zaktualizowana i obecnie znajdują się na niej specjalizacje takie jak np. zdrowe społeczeństwo; inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne; rozwiązania transportowe przyjazne środowisku; inteligentne i energooszczędne budownictwo, a także wiele innych.

Przedsiębiorstwa mogą również uzyskać wsparcie z 16 programów regionalnych na projekty B+R (RIS), odrębnych dla każdego województwa. Wsparcia udzielają również programy, takie jak Inteligentny Rozwój (PO IR), Polska Wschodnia (PO PW). Żeby uzyskać dotację, należy przygotować plan, którego zakres musi być zgodny z krajowymi lub Regionalnymi Specjalizacjami. W przypadku braku możliwości realizowania projektów B+R przedsiębiorstwa mogą także uzyskać tzw. bony na innowacje, np. realizowane w ramach 2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, czy programów regionalnych 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego.

Harmonogram wybranych projektów

Poddziałanie 1.2.1

Dofinansowanie na rozwój projektów B+R można uzyskać między innymi w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw województwa małopolskiego. Środki przeznaczone są między innymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi czy organizacjami pozarządowymi. Wsparcie finansowe można uzyskać np. na nabycie wyników badań, przygotowanie prototypów czy uruchomienie pierwszej produkcji. Na konkurs przeznaczono aż 100 milionów euro, a maksymalny poziom dofinansowania sięga do 70% wydatków.

Działanie 3.2

Na dofinansowanie projektów przyczyniających się do rozwoju innowacyjności mogą także liczyć przedsiębiorstwa realizujące projekty na terenie województwa śląskiego. W ramach Działania 3.2 RPO Województwa Śląskiego można otrzymać 50% wsparcia projektu – minimalnie 100 tysięcy, a maksymalnie 2 miliony złotych. Do konkursu mogą przystąpić podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które realizują projekty skupiające się na pozyskaniu i wdrożeniu innowacji produktowych i procesowych. Konkurs trwa do 07.02.2018.

Poddziałanie 1.4.1

Wsparcie mogą uzyskać także firmy z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego – w ramach Poddziałania 1.4.1 RPO WP. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na 10 mln złotych wsparcia, a średnie – 500 tysięcy złotych. Konkurs będzie realizowany w 2 fazach – typ 1 obejmujący rozwój małych i średnich przedsiębiorstw odbędzie się w październiku, zaś typ 2 skierowany do firm działających na rynku nie dłużej niż 2 lata – w czerwcu 2018 r.

Więcej informacji na temat możliwości pozyskania dotacji na innowacje oraz pomocy przy składaniu wniosków znaleźć można na stronie www.mgpremium.pl.

Oceń ten artykuł:

Partnerem serwisu jest:

Taxcare

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
eBook: Jak założyć własną firmę

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2019 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Nasze poradniki:

Przydatne linki: