KIS - Krajowa Informacja Skarbowa

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-09  |  Średni czas czytania: 01:48
System podatkowy w Polsce dla nie jednej osoby jest trudny do zrozumienia. KIS, czyli Krajowa Informacja Skarbowa to instytucja służąca podatnikom, którzy mają problem z właściwymi zinterpretowaniem przepisów podatkowych. W tym artykule dowiesz się czym jest Krajowa Informacja Skarbowa oraz jakie zadania wykonuje.
KIS - Krajowa Informacja Skarbowa

Co to jest Krajowa Informacja Skarbowa?

Krajowa Informacja Skarbowa powstała z połączenia Krajowej Informacji Podatkowej oraz Informacji Celnej w 2016 r. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) to jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej. Na jej czele stoi dyrektor, a jej siedziba znajduje się w Bielsko-Białej. Ponadto KIS posiada swoje delegatury w Lesznie, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku oraz Toruniu.

Dopóki nie została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa, w administracji podatkowej nie istniał żaden organ, który realizowałby zadania wykonywane obecnie przez Krajową Informację Skarbową. Tylko niektóre z tych zadań wykonywały inne organy podatkowe - na przykład interpretacje indywidulane przepisów prawa podatkowego wydawane były przez dyrektorów izb skarbowych działających w imieniu Ministra Finansów.

Czym zajmuje się Krajowa Informacja Skarbowa?

Do zadań Krajowej Administracji Skarbowej należą:

  • zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie,
  • prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego,
  • realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Krajowej Informacji Skarbowej,
  • identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych i celnych,
  • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Głównym zadaniem Krajowej Informacji Skarbowej jest udzielanie telefonicznych odpowiedzi na pytania związane z prawem podatkowych, interpretacją przepisów oraz procedur podatkowych. Działania KIS mają ułatwić podatnikom zrozumienie przepisów podatkowych oraz poruszanie się po nich szczególnie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. W Krajowej Informacji Skarbowej możesz uzyskać w szczególności informacje na temat:

Potrzebnej informacji możesz uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18 pod numerami:

801 055 055 - z telefonu stacjonarnego
(22) 330 0330 - z telefonu komórkowego

Interpretacje indywidualne z Krajowej Informacji Skarbowej

Krajowa Informacja Skarbowa jest również odpowiedzialna za wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych. Od 1 marca 2017 r. wydaje je Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jako wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej.

Aby uzyskać interpretację indywidualną, złóż w tym celu wniosek na urzędowym formularzu, które dostępne są na stronie internetowej Krajowej Informacji Skarbowej: www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji. Wniosek należy skierować na adres Krajowej Informacji Skarbowej:

Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała
lub drogą elektroniczną za pomocą e-PUAP
lub na adres skrytki pocztowej Krajowej Informacji Skarbowej

Wniosek o wydanie interpretacji indywidulanej należy opłacić. Opłata wynosi 40 zł za każde zagadnienie, czyli każdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, które jest przedmiotem wniosku. Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji na następujący numer rachunku bankowego: 25 1010 1212 0064 6422 3100 000.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej można złożyć wspólnie z innymi osobami. W takim przypadku opłatę należy pomnożyć przez liczbę osób wskazanych we wniosku.

Odpowiedź na pytanie powinieneś otrzymać w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: