Fundusz pieniężny - czy warto w niego inwestować?

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-26  |  Średni czas czytania: 01:10
Artykuł reklamowy
Fundusz pieniężny inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego. Od zróżnicowania aktywów w portfelu inwestycyjnym zależy bezpieczeństwo inwestycji i potencjalny zysk. Żeby zarobić na funduszu pieniężnym, należy znać reguły rządzące tym narzędziem finansowym.
Fundusz pieniężny - czy warto w niego inwestować?

Instrumenty rynku pieniężnego, w które inwestuje fundusz pieniężny

Fundusz pieniężny to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który inwestuje wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego. Portfel inwestycyjny inwestora w fundusz pieniężny składa się w większości z obligacji skarbowych lub innych (nieskarbowych, np. komunalnych, korporacyjnych lub państw innych niż Polska) w różnych proporcjach. Czasem także w niewielkiej części z innych aktywów, takich jak depozyty, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, środki pieniężne i należności, instrumenty pochodne, waluty czy nieruchomości. Portfel inwestycyjny funduszu pieniężnego nie zawiera akcji.

Cechą charakterystyczną funduszu pieniężnego jest to, że inwestuje on w instrumenty krótkoterminowe rynku pieniężnego, zapewniając tym samym dużą płynność inwestycji.

Fundusz pieniężny – bezpieczeństwo inwestycji i oczekiwany zysk

Inwestycje w fundusz pieniężny są obarczone minimalnym ryzykiem lub są pozbawione ryzyka, w zależności od dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Wynika to z charakteru instrumentów, w które fundusz inwestuje. Inwestorzy nieakceptujący dużego (lub nawet niewielkiego) ryzyka mogą inwestować w fundusz pieniężny środki na krótki lub dłuższy okres.

Zalecany horyzont inwestycyjny to zwykle nie mniej niż pół roku, a najlepiej powyżej roku lub nawet kilka lat. Informacje o zalecanym horyzoncie inwestycyjnym towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno podać w karcie produktu.

Od inwestycji w fundusz pieniężny nie można oczekiwać tak wysokiego potencjalnego zysku, jak z o wiele bardziej ryzykownego funduszu akcji. Fundusz pieniężny może dawać niewielki zysk obarczony bardzo niskim ryzykiem.

Notowania funduszy i zarządzanie inwestycją

Inwestowanie w fundusz pieniężny wymaga zimnej krwi. Decyzje o kupnie lub sprzedaży jednostek uczestnictwa nie powinny być podejmowane spontanicznie w oparciu o najbardziej aktualne notowania funduszy inwestycyjnych ani o dane historyczne. Zyków od inwestycji w fundusz pieniężny można oczekiwać dopiero po upływie konkretnego okresu, zwykle nie krótszym niż pół roku, optymalnie – po roku.

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym w przypadku funduszu pieniężnego najlepiej zlecić specjalistom z towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Eksperci wystrzegają się pochopnych decyzji, zmniejszając ryzyko inwestycji.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: