Poradnik 6krokow.pl:

Co warto wiedzieć
o prowadzeniu własnej firmy

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji

Ostatnia aktualizacja: 2015-07-29
Windykacja długów
Obciążenie dłużnika kosztami windykacji
Windykacja należności kojarzy się większości z dużymi kosztami postępowania i prowizji firm windykacyjnych. Istnieje jednak możliwość, że wszelkie koszty windykacji ściągnięte zostaną od dłużnika, a my odzyskamy dług bez poniesienia strat finansowych. Prawo Polskie daje wierzycielom możliwość obciążenia dłużnika nawet wyższymi kosztami windykacyjnymi i mówi, jak odzyskać dług wraz z poniesionymi wydatkami.

Niekiedy przedsiębiorcy rezygnują z prób windykacji należności w obawie, że koszty windykacji poniesione z tytułu takich działań będą większe niż zyski. Mimo wszystko powinieneś walczyć o zapłatę należnych Ci pieniędzy! Nie przejmuj się kosztami windykacji, zgodnie z prawem możesz obciążyć nimi dłużnika.

Jeśli wierzyciel spełnił świadczenie i nie otrzymał za nie należności w terminie określonym umową, fakturą lub rachunkiem potwierdzającymi dostawę lub wykonanie usługi albo pisemnym wezwaniem do zapłaty, może powołać się na postanowienia ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z tą ustawą, wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika zapłaty równowartości 40 € tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Jest to opłata zryczałtowana, doliczana do długu, co oznacza, że nie musisz wykazywać kosztów windykacji poniesionych w tej kwocie. Taka suma przysługuje Ci z samego tytułu opóźnienia w zapłacie, nie musisz wnioskować o jej przyznanie.

Kwota 40 € przeliczana jest na walutę polską według ogłoszonego przez NBP średniego kursu euro, obliczonego dla ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Jednak aby przysługiwała Ci powyższa suma 40 euro, musisz spełnić następujące warunki:
  • obie strony – wierzyciel i dłużnik – są przedsiębiorcami, a dług powstał w wyniku wykonywania przez nich działalności gospodarczej (dostarczenia towaru lub wykonania usługi);
  • transakcja, w wyniku której powstał dług, została zawarta po 28 kwietnia 2013 r.

Co, jeśli koszty windykacji przekraczają kwotę 40 €?

Również przysługuje Ci ich zwrot, jako rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Jednak w tym przypadku musisz udowodnić poniesienie tych kosztów windykacji i ich wysokość. Jeśli decydujesz się zawalczyć o zwrot indywidualnie wyliczonych kosztów, dług zostanie pomniejszony o doliczoną wcześniej zryczałtowaną kwotę 40 €.

Poza tym już w momencie zawierania umowy z kontrahentem warto zabezpieczyć się na ewentualność niewywiązania się przez drugą stronę z obowiązku zapłaty. Do umowy powinieneś wpisać postanowienie o obciążeniu dłużnika kosztami odzyskania należności, wynikającymi z przekazania prowadzenia sprawy wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej, czy wysyłanych wezwań do zapłaty. Możesz również określić górną granicę takich kosztów. Obciążenie dłużnika kosztami windykacji wydaje się być słuszne, biorąc pod uwagę nierzetelność takich przedsiębiorców i braku winy z naszej strony.

Oceń ten artykuł:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2017 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Skuteczna windykacja długów

Podaj e-mail

Trwa generowanie dokumentu, może to potrwać około 10 sekund.