Obciążenie dłużnika kosztami windykacji

Ostatnia aktualizacja: 2017-08-25  |  Średni czas czytania: 01:32
Windykacja należności kojarzy się większości z dużymi kosztami postępowania i prowizji firm windykacyjnych. Istnieje jednak możliwość, że wszelkie koszty windykacji ściągnięte zostaną od dłużnika, a my odzyskamy dług bez poniesienia strat finansowych. Prawo Polskie daje wierzycielom możliwość obciążenia dłużnika nawet wyższymi kosztami windykacyjnymi i mówi, jak odzyskać dług wraz z poniesionymi wydatkami.
Obciążenie dłużnika kosztami windykacji

Niekiedy przedsiębiorcy rezygnują z prób windykacji należności w obawie, że koszty windykacji poniesione z tytułu takich działań będą większe niż zyski. Mimo wszystko powinieneś walczyć o zapłatę należnych Ci pieniędzy! Nie przejmuj się kosztami windykacji, zgodnie z prawem możesz obciążyć nimi dłużnika.

Jeśli wierzyciel spełnił świadczenie i nie otrzymał za nie należności w terminie określonym umową, fakturą lub rachunkiem potwierdzającymi dostawę lub wykonanie usługi albo pisemnym wezwaniem do zapłaty, może powołać się na postanowienia ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z tą ustawą, wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika zapłaty równowartości 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Jest to opłata zryczałtowana, doliczana do długu, co oznacza, że nie musisz wykazywać kosztów windykacji poniesionych w tej kwocie. Taka suma przysługuje Ci z samego tytułu opóźnienia w zapłacie, nie musisz wnioskować o jej przyznanie.

Kwota 40 euro przeliczana jest na walutę polską według ogłoszonego przez NBP średniego kursu euro, obliczonego dla ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Aby przysługiwała Ci powyższa suma 40 euro, musisz spełnić następujące warunki:

  • obie strony – wierzyciel i dłużnik – są przedsiębiorcami, a dług powstał w wyniku wykonywania przez nich działalności gospodarczej (dostarczenia towaru lub wykonania usługi);
  • transakcja, w wyniku której powstał dług, została zawarta po 28 kwietnia 2013 r.

Co, jeśli koszty windykacji przekraczają kwotę 40 euro?

Również przysługuje Ci ich zwrot, jako rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Jednak w tym przypadku musisz udowodnić poniesienie tych kosztów windykacji i ich wysokość. Jeśli decydujesz się zawalczyć o zwrot indywidualnie wyliczonych kosztów, dług zostanie pomniejszony o doliczoną wcześniej zryczałtowaną kwotę 40 euro.

Poza tym już w momencie zawierania umowy z kontrahentem warto zabezpieczyć się na ewentualność niewywiązania się przez drugą stronę z obowiązku zapłaty. Do umowy powinieneś wpisać postanowienie o obciążeniu dłużnika kosztami odzyskania należności, wynikającymi z przekazania prowadzenia sprawy wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej, czy wysyłanych wezwań do zapłaty. Możesz również określić górną granicę takich kosztów. Obciążenie dłużnika kosztami windykacji wydaje się być słuszne, biorąc pod uwagę nierzetelność takich przedsiębiorców i braku winy z naszej strony.

Windykacja online - obciążenie dłużnika kosztami windykacji

W przypadku windykacji online system Vindicat.pl umożliwia obciążenie dłużnika kosztami windykacji. W szczególności kwotą 40 euro. Cała procedura jest dość prosta i można ją zrobić w kilku prostych krokach. Więcej na ten temat znajdziesz na tej stronie: https://vindicat.pl/baza-wiedzy/kiedy-mozemy-obciazyc-dluznika-kwota-40-euro/ oraz w filmach instruktarzowych.

Masz pytania na temat windykacji?

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 796 123 124

Zapytaj eksperta

Mateusz Jakóbiak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Masz pytania na temat windykacji?

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 796 123 124

Zapytaj eksperta

Mateusz Jakóbiak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Przydatne linki: