Na czym polega praca referendarza sądowego

Ostatnia aktualizacja: 2023-02-02  |  Średni czas czytania: 01:02
Artykuł reklamowy
Referendarz sądowy to jeden z zawodów prawniczych. Referendarz sądowy wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej, inne niż wymiar sprawiedliwości, który został zastrzeżony dla sędziów. Obecnie referendarze sądowi mogą wykonywać wiele czynności określonych w aktach prawnych, a zakres tych czynności wciąż się powiększa.
Na czym polega praca referendarza sądowego

Referendarz sądowy posiada uprawnienia określone w ustawach. Nie jest on sędzią i nie może pełnić przypisanych dla sędziów funkcji, Jedną z najważniejszych czynności, które może wykonywać referendarz sądowy jest wydawanie orzeczeń np. nakazów zapłaty w postępowaniu cywilnym. Na wydane przez referendarza orzeczenia przysługuje skarga do sądu rejonowego.

Co istotne, wyłącznie referendarz sądowy może być przewodniczącym wydziału ksiąg wieczystych, w których widnieją dane właścicieli nieruchomości, wydziału gospodarczego do spraw rejestru zastawów oraz wydziału gospodarczego do spraw Krajowego Rejestru Sądowego.

Funkcje, które może pełnić referendarz sądowy zostały przewidziane przez ustawodawcę w szeregu różnych postępowań. Ma on spełniać określone zadania w postępowaniu cywilnym, postępowaniu karnym, karnym wykonawczym i wykroczeniowym, a także w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Najszerszy zakres czynności, które wykonuje referendarz sądowy występuje w postępowaniu cywilnym. Praca referendarza sądowego polega w tym przypadku między innymi na wydawaniu europejskich nakazów zapłaty, wydawaniu zarządzeń w europejskim postępowaniu nakazowym, prowadzeniu postępowania wieczystoksięgowego i rejestrowego. Referendarz sądowy wykonuje również niektóre czynności z zakresu prawa spadkowego.

W postępowaniu karnym referendarz m.in. kieruje sprawę do mediacji, podejmuje czynności w sprawach związanych z zatrzymaniem rzeczy i przeszukaniem w postępowaniu sądowym, dokonuje czynności związanych z uzupełnieniem braków formalnych i zwrotem pisma procesowego, bierze udział w czynności przesłuchania świadka  przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość, nadaje klauzulę wykonalności orzeczeniom oraz rozpoznaje wnioski o ustanowienie obrońcy i pełnomocnika z urzędu.

W postępowaniu sądowoadministracyjnym referendarz decyduje w sprawie zwolnienia od kosztów postępowania oraz przyznania pełnomocnika z urzędu, natomiast w postępowaniu upadłościowym może pełnić funkcję sędziego komisarza.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: