SEPA i SWIFT - co powinieneś wiedzieć o przelewach zagranicznych

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-28  |  Średni czas czytania: 03:25
Obecnie darmowe przelewy na rachunkach bankowych w Polsce stały się powszechne. O ile w przypadku przelewów krajowych jest to proste, to sprawa może skomplikować się przy przelewach zagranicznych, które odbywają się za pośrednictwem systemu SEPA lub SWIFT. Sprawdź czym one są i czym się od siebie różnią.
SEPA i SWIFT - co powinieneś wiedzieć o przelewach zagranicznych

Co to jest przelew SEPA?

SEPA jest skrótem nazwy Single Euro Payments Area, co oznacza Jednolity Obszar Płatności w Euro. System SEPA powstał w celu ułatwienia i przyspieszenia dokonywania przelewów pomiędzy członkami Unii Europejskiej oraz z Islandią, Lichtensteinem, Norwegią, Szwajcarią, Monako i Andorą. Przelew SEPA jest to przelew krajowy lub zagraniczny realizowany w walucie EURO.

Jeżeli chcesz przesłać pieniądze do podmiotu, który działa na terenie Europy, za pośrednictwem systemu SEPA, do dokonania przelewu muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • Twój bank oraz bank odbiorcy muszą być członkami SEPA
  • przelew musi zostać zrealizowany w walucie euro
  • musisz znać numer rachunku odbiorcy przelewu w międzynarodowym formacie IBAN - na początku takiego numeru będą znajdować się litery, które wskazują państwo w jakim prowadzone jest konto
  • koszt przelewu został ustawiony jako dzielony - SHA

W przypadku podania błedynch danych transakcja może zostać odrzucona lub skierowana do ręcznej weryfikacji przez pracownika banku. W takim przypadku mieniądze mogą zostać zwrócone na Twoje konto lub moga dotrzeć na konto odbiorcy z dużym opóźnieniem.

Uwaga! Przelew SEPA dotyczy wyłącznie przelewów w walucie EURO. Jego wielką zaletą jest bezpieczeństwo, szybkość oraz niski koszt.

Koszty przelewu SEPA

Koszty przelewu zależą od banku, za pośrednictwem którego dokonujemy przelewu, bądź od rachunku bankowego, z którego korzystasz. Koszty przelewu SEPA są niższe od równoległego przelewu SWIFT, ponieważ banki będąc członkami systemu SEPA nie potrzebują dodatkowych pośredników w przekazaniu pieniędzy. Koszt przelewu SEPA jest niski i wynosi zazwyczaj od 0 do 10 zł - oczywiście w zalezności od oferty banku i rodzaju konta bankowego które posiadasz. Wysokość opłaty za przelew jest niezależna od kwoty przelewu.

Kosztami przelewu jest obciążony zarówno zleceniodawca, jak i odbiorca przelewu. Jest to tzw. opcja kosztowa SHA. Jako nadawca przelewu pokrywasz jedynie prowizję, która obowiązuje w Twoim banku.

Czas realizacji przelewu SEPA

Czas realizacji przelewu SEPA jest stosunkowo krótki. Przelew zostaje zaksięgowany najpóźniej następnego dnia roboczego po jego zleceniu. Jest to standard wprowadzony przez UE, co oznacza, że przelewy SEPA nie mają opcji, które mogłyby przyspieszyć realizację przelewu.

Co to jest przelew SWIFT?

SWIFT jest przelewem zagranicznym, który realizowany jest przez organizację pośredniczącą w ich przesyłaniu - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Stowarzyszenie działa od 1973 r., jednak do tej pory nie posiada swojej centrali, a co za tym idzie - do przekazywania pieniędzy pomiędzy bankami w różnych krajach angażowane są różne zewnętrzne podmioty.

System SWIFT służy do przelewania pieniędzy do państw spoza Unii Europejskiej, ale nie oznacza to, że nie można wysyłać pieniędzy między państwami członkowskimi UE. Ze względu na to, że nie ogranicza ich zasięg geograficzny, są rozwiązaniem często wykorzystywanym.

Uwaga! Za pośrednictwem przelewu SWIFT możesz wykonać przelew praktycznie we wszystkich walutach.

Koszty przelewu SWIFT

W przeciwieństwie do przelewów SEPA, w przypadku SWIFT jako zleceniodawca przelewu możesz wybrać jedną z trzech opcji kosztowych przelewu - od Twojego wyboru będzie zależało, kto poniesie ostateczny koszt przelewu. Koszty przelewu SWIFT mogą wynieść szacunkowo od 20 zł do nawet 250 zł, często prowizja jest ustalana jako procent od wartości przelewu np. 0,5% wartości transakcji. Większość banków prowadza jednak widełki kosztowe (minimalna i maksymalna stawka) w których określana jest prowizja. Do systemu SWIFT należy ponad 200 krajów na całym świecie.

Opcje kosztowe przelewu SWIFT jakie masz do wyboru to:

  • OUR - oznacza, że wszystkie koszty są pokrywane przez zleceniodawcę przelewu;
  • BEN - oznacza, że wszystkie koszty są pokrywane przez odbiorcę;
  • SHA - oznacza, że koszty są rozłożone między zleceniodawcę a odbiorcę przelewu - kosztami prowizji banku odbiorcy i banków pośredniczących w transakcji obciążony zostaje odbiorca, natomiast nadawca ponosi tylko koszty prowizji w swoim banku.

Czas realizacji przelewu SWIFT

Czas realizacji przelew SWIFT może zostać przez Ciebie określony - masz do wyboru 3 metody realizacji przelewu:

  • standardowa, w której przelew na rachunku odbiorcy znajdzie się dwa dni po jego zleceniu;
  • pilna, gdzie przelew dostarczany jest następnego dnia po jego zleceniu;
  • ekspresowa, w której przelew zrealizowany zostaje tego samego dnia.

Przelewy SEPA i SWIFT - porównanie

SEPA i SWIFT to dwa odrębne systemy przelewów międzynarodowych, które najłatwiej porównać będzie przeciwstawiając do siebie ich poszczególne cechy.

Przelewy SEPA Przelewy SWIFT
Waluta Euro Wszystkie waluty
Obszar, na jakim działa Unia Europejska
Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria
Andora, San Marino, Monako
Większość krajów na całym świecie (około 200)
Koszty SHA - koszty dzielone OUR - koszty pokrywane przez zleceniodawcę
BEN - koszty pokrywane przez odbiorcę
SHA - koszty dzielone
Czas realizacji Następnego dnia po zleceniu przelewu do realizacji W zależności od wyboru metody - standardowa, pilna, ekspresowa
Bank pośredniczący Nie ma Jest

Przykładowe koszty przelewów SEPA i SWIFT w polskich bankach

Koszty przelewów SEPA i SWIFT zależą głównie od tego, przez jaki bank dokonujemy danej operacji finansowej. Poniżej przedstawiono koszty jednorazowych przelewów SEPA i SWIFT w największych krajowych bankach.

Bank Przelewy SEPA Przelewy SWIFT
Opłata/prowizja Ryczałt na pokrycie kosztu banków pośredniczących (opcja kosztowa OUR)
PKO BP 8,00 zł Euro: 25 zł
pozostałe 0,15%, 25 - 130 zł
80,00 zł
Pekao 9,90 zł 0,50%, od 30 do 250 zł Dla przelewu w USD - 100 zł, pozostałe waluty 0,20%, 50 - 450 zł
ING Bank Śląski 5,00 zł 40,00 zł -
mBank 5,00 zł 0,25%, od 20 do 200 zł -
Alior Bank 5,00 zł (Konto Wyższej Jakości - 0 zł) 30 zł (Konto Wyższej Jakości - 0 zł) 70,00 zł
BNP Pariba 10,00 zł 0,20%, od 30 - 200 zł 80,00 zł
Getin Bank 20,00 zł 0,20%, od 30 do 250 zł 80,00 zł
BZ WBK 5,00 zł 0,20%, od 9,50 zł do 180 zł Zależy od waluty przelewu

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: