Od czego uzależniona jest wysokość wyceny spółki?

Ostatnia aktualizacja: 2019-12-17  |  Średni czas czytania: 01:35
Artykuł reklamowy
Posiadasz firmę i zastanawiasz się, ile tak naprawdę jest warta? Pewnie nieraz analizowałeś, czy zainwestowany kapitał został pomnożony i jak wartość firmy zmieniła się na przestrzeni lat. Najlepszą metodą, aby odpowiedzieć na te pytania jest przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa i tym samym ustalenie jego faktycznej wartości. Sprawdź, od czego uzależnia się wysokość wyceny spółki i jak można zwiększyć jej wartość?
Od czego uzależniona jest wysokość wyceny spółki?

Co to jest wycena spółki?

Wycena spółki to jeden z elementów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i polega na ustaleniu wartości danego podmiotu gospodarczego przy zastosowaniu określonych metod. Należy pamiętać, że wycena będzie tym bardziej rzetelna i przydatna, im lepsze dane i informacje zostaną poddane analizie. Przy ewentualnych negocjacjach w transakcji sprzedaży udziałów trzeba wziąć pod uwagę wiele specyficznych danych, przykładowo rodzaj i formę prawną, zakres oraz przedmiot prowadzonej działalności firmy. Praktyka pokazuje, że skorzystanie z fachowych usług specjalistów w zakresie wyceny przedsiębiorstw może być bardzo pomocna, gdyż otrzymamy w efekcie końcowym raport zawierający najważniejsze informacje na temat firmy. Specjalistyczna firma dokonująca wyceny gwarantuje przygotowanie części formalno - prawnej, analizę branżową, a także wycenę spółki wraz z jej wynikiem.

Wysokość wyceny spółki - od czego zależy?

Podstawową informacją dla osoby przygotowującej wycenę spółki jest cel wyceny. Przeprowadzenie dalszych etapów oszacowania wartości  ściśle wiąże się z postawionym celem. Jeśli przykładowo chcemy sprzedać udziały, to najprawdopodobniej trzeba będzie również określić wartość rynkową firmy.

Inaczej wygląda wycena w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa - wtedy należy brać pod uwagę wartość likwidacyjną. Zakładając, że konsekwencja wyceny firmy to jej sprzedaż, warto wiedzieć, że oszacowana wartość spółki, czyli cena jaka potencjalnie może zostać osiągnięta (zakładając, że nabywca posiada wszystkie dostępne informacje, a sprzedający nie działa pod przymusem) nie jest zawsze równoznaczna z ceną, po której transakcja zostanie zawarta. Ostateczna cena to także wynik motywacji oraz zdolności do negocjacji obu stron, zaś przygotowana wycena wartości firmy stanowi punkt wyjścia do negocjacji cenowych.

Jak zwiększyć wartość spółki?

W celu maksymalizacji wartości spółki należy dążyć do generowania jak najwyższych przepływów pieniężnych w przyszłości. Właściciel, który chce zwiększyć elementy mające wpływ na przyszłe przepływy pieniężne może m.in. starać się podwyższyć dynamikę wzrostu przychodów. Istotne jest kontrolowanie poziomu rentowności operacyjnej i wartości zysku EBITDA, a także kapitału obrotowego spółki. Trzeba rozważnie zaplanować przyszłe nakłady inwestycyjne, mając stale na uwadze możliwość rozszerzenia skali swojej działalności, a także monitorować segmenty mogące przynieść wyższą rentowność lub optymalizację kosztową. Wzrost wartości przedsiębiorstwa może być wynikiem udanych negocjacji w kwestii wydłużenia terminu spłaty zobowiązań handlowych, jednocześnie skracając termin ściągania należności oraz rotacji zapasów. Należy dodać, że przemyślane i poparte analizą zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa także może przyczynić się do wzrostu wartości całej firmy.

Jak wygląda proces wyceny wartości spółki i jakie są stosowane metody znajdziemy na stronie: rzeczoznawcy.net.pl/uslugi-podstawowe/wycena-przedsiebiorstwa/.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: