Poznaj różnice pomiędzy tłumaczeniem prawnym a prawniczym

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-10  |  Średni czas czytania: 01:48
Artykuł reklamowy
Wydawać by się mogło, że różnica pomiędzy tłumaczeniem prawnym a prawniczym z perspektywy klienta biura tłumaczeń nie ma większego znaczenia. W praktyce okazuje się to dosyć istotne, a nieprawidłowa kwalifikacja tekstu źródłowego przez zleceniodawcę bywa źródłem nieporozumień - tak w zakresie usług oferowanych przez dane biuro, jak i wyceny zlecenia. Dlatego żeby uniknąć nieporozumień, warto sprawdzić, czym są tłumaczenia prawne i tłumaczenia prawnicze i jak je od siebie odróżnić. W praktyce odróżnienie obydwu grup jest niezwykle proste i nie wymaga od nas żadnej specjalistycznej wiedzy z dziedziny prawa.
Poznaj różnice pomiędzy tłumaczeniem prawnym a prawniczym

Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia prawne to termin odnoszący się do usług tłumaczeniowych obejmujących przekład tekstów, które ustanawiają prawo lub je opisują, ale nie są komentarzem do niego czy jego interpretacją. Zaliczamy więc do nich tłumaczenia m.in.:

  • statutów,
  • dyrektyw,
  • ustaw,
  • rozporządzeń,
  • norm,
  • uchwał,

ale również pełnomocnictw oraz umów międzynarodowych, a także wszelkich dokumentów sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Ze względu na pełnioną funkcję tłumaczenia prawne bardzo często wymagają uwierzytelnienia. W Polsce tłumaczenia uwierzytelnione mogą wykonywać (lub weryfikować i poświadczać) wyłącznie tłumacze przysięgli, którzy uzyskali uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Pieczęć tłumacza pod sporządzonym tłumaczeniem stanowi poświadczenie tego, że tekst końcowy jest wiernym odwzorowaniem dokumentu pierwotnego i może zostać przedstawiony dowolnej instytucji państwowej. Z kolei tłumaczenie prawnicze może być tłumaczeniem nieuwierzytelnionym. Należy przy tym pamiętać, że nie powoduje ono wówczas skutków prawnych i nie stanowi dokumentu, na podstawie którego możemy podjąć określone kroki prawne. Wiążący pozostaje wówczas dokument oryginalny.

Sporządzenie tłumaczenia prawnego wymaga od tłumacza nie tylko bardzo dobrej znajomości języka obcego, ale również systemów prawnych obydwu krajów. Dodatkową trudność stanowi specyficzna stylistyka i terminologia charakterystyczna dla poszczególnych dziedzin prawa i wymagana w przekładach dokumentów je reprezentujących.

Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze to nieco inna grupa tłumaczeń, które koncentrują się przede wszystkim na tłumaczeniu tekstów związanych z tematyką prawa lub ją wyjaśniających. W tej grupie będą zatem tłumaczenia m.in.:

  • komentarzy (np. do wyroków sądowych),
  • interpretacji (np. ustaw),
  • podręczników akademickich,
  • prac naukowych z dziedziny prawa.

Jako że tłumaczenia prawnicze nie stanowią prawa i nie są dokumentami wywołującymi skutki prawne (np. przeniesienie tytułu własności na inną osobę), nie wymagają uwierzytelnienia. Oznacza to, że takie tłumaczenie może wykonać nie tylko tłumacz przysięgły, ale również każdy inny dysponujący wystarczającymi kwalifikacjami i kompetencjami językowymi. To bardzo ważne, gdyż może znacząco wpłynąć na finalny koszt usługi tłumaczeniowej.

Ze względu na specyfikę tłumaczeń prawnych i prawniczych zalecamy, by ich realizację powierzać wykwalifikowanym i doświadczonym tłumaczom lub profesjonalnym biurom tłumaczeniowym, które gwarantują najwyższą jakość wykonanej usługi.

Tłumaczenia prawne i prawnicze

Przykładowo klienci Biura Tłumaczeń Intertext mogą skorzystać z szerokiej gamy tłumaczeń prawnych i prawniczych wykonywanych przez wykwalifikowanych i doświadczonych tłumaczy, w tym tłumaczy przysięgłych. Obok tłumaczeń prawnych zwykłych Biuro Intertext oferuje również tłumaczenia uwierzytelnione. Tłumaczenia uwierzytelnione dostarczane są we wszystkich akceptowanych prawem formach, a więc w formie wydruku papierowego z pieczęcią tłumacza przysięgłego oraz w postaci cyfrowej uwierzytelnione podpisem elektronicznym. Biuro tłumaczeń INTERTEXT zapewnia również obsługę tłumaczeń ustnych uwierzytelnionych. Wszystkie tłumaczenia uwierzytelnione wykonują tłumacze wpisani na listę tłumaczy przysięgłych w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: