Pracownicze plany kapitałowe - najważniejsze założenia

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-09  |  Średni czas czytania: 02:04
Artykuł reklamowy
Dyskusja na temat zbyt niskich emerytur toczy się w Polsce już od wielu lat. Rozwiązaniem tego problemu ma być nowy program rządowy motywujący aktywnych zawodowo obywateli do oszczędzania na emeryturę. Obejmuje on przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale nie tylko. Pracownicze plany kapitałowe (PPK) mają działać niezależnie od powszechnego systemu emerytalnego. Jakie są założenia tego programu i kto na nim zyska?
Pracownicze plany kapitałowe - najważniejsze założenia

PPK - co to jest?

Na początku warto wspomnieć, że pracownicze plany kapitałowe to program w pełni dobrowolny i prywatny. Pracownicy mogą zatem z niego skorzystać, lecz nie muszą tego robić. Takiego wyboru nie mają jednak pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę oraz świadczeniobiorców realizujących zlecenia na umowę zlecenia. W praktyce oznacza to, że do PPK muszą przystąpić obowiązkowo. Dlaczego tak się dzieje? Na oszczędności aktywnych zawodowo Polaków składać mają się bowiem aż trzy podmioty: oni sami, pracodawcy oraz państwo. Środki finansowe gromadzone będą na indywidualnych rachunkach PPK o charakterze prywatnym. Co ważne, zapisy do programu odbywają się automatycznie, jednak pracownicy mogą z niego zrezygnować składając u pracodawcy odpowiedni wniosek.

PPK - wysokość składek

Składki na PPK będą przyjmować różną wartość w zależności od podmiotu oraz podjętej przez niego decyzji. Podmiot zatrudniający ma obowiązek uiszczać składkę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia. Składkę może jednak zwiększyć nawet do wartości 2,5% dochodu. Uczestnik PPK, czyli pracownik w ramach programu ma odkładać 2% pensji. Jeśli wyrazi taką chęć, może ją zwiększyć do 4%. Co więcej, na indywidualny rachunek uczestnika PPK mają wpływać również środki z Funduszu Pracy. Osoby zapisane do programu otrzymają wpłatę powitalną. Jej wysokość to 250 złotych. To jednak nie wszystko - państwo ze swojej strony zapewnia również dopłatę roczną, która ma wynosić 240 zł.

Wprowadzenie PPK - etapy

Pracownicze plany kapitałowe wprowadzane są etapami. Pierwszy, zgodnie z przepisami wszedł w życie z dniem 1 lipca 2019 roku i objął przedsiębiorstwa zatrudniające min. 250 pracowników. Kolejny etap dotyczyć będzie firm, w których pracuje przynajmniej 50 osób. Do PPK mają one dołączyć 1 stycznia 2020 roku. Firmy zatrudniające co najmniej 20 do programy przystąpią 1 lipca 2020. Ostatni etap przypada na dzień 1 stycznia 2021 roku. Wówczas do pracowniczych planów kapitałowych przystąpią pozostałe podmioty wraz z jednostkami sektora finansów publicznych.

Kto zostanie objęty programem PPK?

Do programu przystąpią automatycznie wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 54 lat, o ile odprowadzane są za nich składki emerytalno-rentowe. Starsi pracownicy również mogą zdecydować się na udział w PPK, muszą jedynie złożyć stosowną deklarację. Co istotne, do pracowniczych planów kapitałowych nie mogą przystąpić osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, rolnicy, a także służby mundurowe.

Kiedy można wypłacić środki z PPK?

Wypłata środków z indywidualnego rachunku nastąpi w chwili ukończenia przez uczestnika 60 roku życia, zarówno dla kobiet i mężczyzn. Dodać należy, że środki te podlegają dziedziczeniu. Istnieje także możliwość wcześniejszego wypłacenia 25% oszczędności z PPK. Ta kwota zostanie wówczas wpłacona jednorazowo, a pozostałe 75% pracownik otrzyma w comiesięcznych ratach przez okres przynajmniej 10 lat. Jeśli uczestnikowi programu zależu na wypłaceniu wszystkich środków na raz ma on takie prawo, pod warunkiem że zapłaci podatek, który wynosi 19% (podatek Belki - stan na 2020 r.). Ponadto, 30% wpłat od pracodawcy przekazane zostanie do ZUS-u, a dopłaty państwowe trzeba będzie zwrócić.

Istotną informację stanowi również fakt, że przypadku poważnego zachorowania uczestnika programu lub najbliższych członków jego rodziny (współmałżonka lub dziecka) ma on możliwość pobrania 25% zgromadzonych środków. W takiej sytuacji nie ciąży na nim obowiązek zwrotu tych pieniędzy.

Pracownicze plany kapitałowe mają poprawić sytuację finansową emerytów. Szacuje się, że program obejmie nawet 11 milionów Polaków.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: