Regulamin sklepu internetowego

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-05  |  Średni czas czytania: 04:00
Artykuł reklamowy
Z poniższego artykułu dowiesz się, dlaczego spośród wszystkich elementów, o których należy pomyśleć przy zakładaniu sklepu internetowego, powinieneś skupić się na regulaminie. Planujesz założyć sklep internetowy? Doskonale, sprzedaż na odległość to obecnie jeden z najlepszych i najpopularniejszych sposobów na biznes. Aby jednak Twoja nowo rozpoczęta działalność była bezpieczna, zgodna z przepisami, a przy tym nie narażała Cię na niepotrzebne straty finansowe... potrzebujesz dobrego regulaminu oraz polityki prywatności sklepu internetowego.
Regulamin sklepu internetowego

#1 Obowiązki prawne sprzedawcy

Na sprzedawcy internetowym, tak jak na każdm przedsiębiorcy, ciążą określone obowiązki informacyjne wobec klientów. Najlepszym sposobem na spełnienie tych wymogów jest właśnie regulamin sklepu internetowego, ponieważ pozwoli w jednym miejscu udokumentować, że przekazujemy w sposób rzetelny, przejrzysty i jasny wszystkie konieczne informacje o prowadzonej przez nas działalności, a także o obowiązkach i uprawnieniach klientów sklepu internetowego. 

Dlatego regulamin sklepu internetowego musi być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zwłaszcza:

 • Kodeksem cywilnym,
 • Ustawą o prawach konsumenta,
 • Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • oraz Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Są to oczywiście tylko wybrane akty prawne, ponieważ skupiają one w sobie te wymogi, które są wspólne w zasadzie dla wszystkich sklepów internetowych. W szczególności chodzi tutaj o:

 • warunki zawierania umowy sprzedaży,
 • postępowanie reklamacyjne,
 • uprawnienia konsumenta w zakresie odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny,
 • informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów,
 • a także informacje o świadczonych usługach elektronicznych.

Niektóre sklepy internetowe mogą, choćby ze względu na sprzedawany asortyment, obarczać rzecz jasna dodatkowe wymogi prawne, np. wynikające z ustaw regulujących sprzedaż leków, środków ochrony roślin, suplementów, sprzętu elektronicznego itp.

W każdym wypadku dobry regulamin zabezpieczy sprzedawcę w ten sposób, że będzie on w stanie wykazać prawidłowe spełnianie ciążących na nim obowiązków informacyjnych.

Dlaczego jednak spełnianie obowiązków informacyjnych jest takie ważne? Jeżeli sprzedawca zaniedba swoje obowiązki, może spotkać go szereg dotkliwych konsekwencji – karnych, cywilnych, jak i administracyjnych. Sprzedawca nie powinien ryzykować, ponieważ w przeciwnym wypadku naraża się:

 • swoim klientom, którzy mogą złożyć powództwo cywilne, występując np. z roszczeniem o zapłatę odszkodowania, o wykonanie umowy sprzedaży, o zaniechanie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych itp.,
 • organom ścigania, które w razie odpowiedniego zawiadomienia mogą nałożyć na sprzedawcę karę grzywny w wysokości jednorazowo 5000 zł,
 • UOKiK-owi, który może potraktować zaniechanie sprzedawcy jako praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, co w ostateczności grozi nawet nałożeniem na sprzedawcę kary pieniężnej w wysokości do 10% rocznego przychodu!

Teraz na pewno rozumiesz, dlaczego uważamy, że dobry regulamin sklepu internetowego pozwala oszczędzić przedsiębiorcy również poważnych strat finansowych.

Obowiązki prawne sprzedawcy

#2 Możliwość wprowadzenia korzystnych postanowień

Regulamin sklepu internetowego to wcale nie musi być przykry obowiązek przedsiębiorcy i tzw. „zło konieczne”. Wręcz przeciwnie, regulamin oprócz spełniania obowiązków informacyjnych sprzedawcy, pozwala mu także na wprowadzenie wielu korzystnych postanowień i zapisów, które co prawda nie są wymagane, ale ich brak powoduje, że sprzedawca ponosi np. większe koszty reklamacji i zwrotów niż byłoby to konieczne!

Regulamin to w końcu wzorzec umowy, a to oznacza, że – w granicach dopuszczalnych przez prawo – sprzedawca może zastrzec korzystne dla siebie uprawnienia lub nałożyć na klientów określone obowiązki. W szczególności jest to możliwe w przypadku klientów niebędących konsumentami, a więc przede wszystkim tych, którzy dokonują zakupów firmowych.

W relacjach B2B sprzedawca może pozwolić sobie na większą swobodę w regulowaniu stosunków umownych. Oznacza to możliwość potencjalnego ograniczenia swojej odpowiedzialności, w tym również całkowitego wyłączenia rękojmi, co pozwoli zminimalizować liczbę reklamacji i w ten sposób ograniczyć koszty i ryzyko związane z wymianą i naprawą towaru albo zwrotami pieniędzy.

W przypadku konsumentów możliwości są oczywiście mniejsze, ponieważ jest to grupa klientów objęta szerszą ochroną ustawową i część „newralgicznych” zapisów mogłaby zostać uznana za klauzule niedozwolone. Istnieje jednak możliwość dodania w regulaminie zapisów informacyjnych, które będzie można wykorzystać, aby lepiej objaśnić konsumentowi np. potrzebę odpowiedniego zabezpieczenia przez niego zwracanego towaru albo dołączenia dowodu zakupu do reklamacji.

#3 Przetwarzanie danych osobowych (RODO) oraz pliki cookies

Do tej pory wspominaliśmy tylko o regulaminie sklepu internetowego, jednak oprócz regulaminu sklep internetowy powinien posiadać jeszcze jeden bardzo istotny dokument prawny – politykę prywatności.

Polityka prywatności służy przekazywaniu klientom i użytkownikom sklepu internetowego tych informacji, które dotyczą zasad przetwarzania ich danych przez sprzedawcę w związku z dokonywanymi zakupami, korzystaniem z funkcjonalności strony takich jak konto lub newsletter albo samym faktem odwiedzania i przeglądania strony sklepu internetowego.

Rozporządzenie RODO, które jest obecnie głównym i podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki przedsiębiorców w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów, nakłada na sprzedawców internetowych przede wszystkim obowiązki informowania o:

 • swojej tożsamości jako administratora danych osobowych,
 • celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania danych osobowych,
 • odbiorcach danych osobowych, tj. podmiotach, którym sprzedawca może te dane przekazywać,
 • prawach klientów w związku z faktem przetwarzania ich danych,
 • stosowaniu profilowania albo innych sposobów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w stosunku do klientów.

Liczba obowiązków informacyjnych, a także ich poziom skomplikowania, sprawiają, że w zasadzie sprzedawca internetowy nie ma innego wyjścia, aby sprostać tym wymogom, niż wprowadzenie kompleksowej polityki prywatności na stronie sklepu internetowego.

Polityka prywatności to również dobre miejsce na poinformowanie klientów i użytkowników o stosowaniu plików cookies na stronie sklepu internetowego. Praktycznie każda, nawet najprostsza strona internetowa korzysta w pewnym stopniu z plików cookies, natomiast przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne wprowadzają obowiązek przekazywania na ten temat stosownych informacji.

Do niedawna obowiązki informacyjne związane z plikami cookies wydawały się dużo mniej istotne i złożone, jednak ostatnie interpretacje i orzeczenia sądowe pokazują, że również polityka cookies wymaga odpowiedniego pochylenia się nad nią. Nie wystarczy, że sprzedawca poinformuje użytkowników sklepu internetowego o swojej tożsamości i samym fakcie korzystania z plików cookies do określonych celów.

Tak naprawdę obecne trendy pokazują, że aby zapewnić pełne bezpieczeństwo przedsiębiorcy, powinien on informować o wszelkich informacjach związanych ze stosowaniem plików cookies, w tym o okresie ich funkcjonowania (przechowywania) oraz o potencjalnych odbiorcach zapisanych w nich danych. Pliki cookies traktuje się powoli coraz bardziej jak informacje podobne do danych osobowych, a nie tylko proste dane użytkowe, niewymagające szczególnej ochrony. Oznacza to, że nie wystarczy poprzestać na zawarciu w polityce prywatności tylko informacji wymaganych bezpośrednio na gruncie RODO.

Przetwarzanie danych osobowych (RODO) oraz pliki cookies

Podsumowanie

Regulamin i polityka prywatności to fundamenty każdego sklepu internetowego. Bez zgodnych z prawem i bezpiecznych dokumentów regulujących zawieranie umów z klientami oraz spełniających wszystkie obowiązki informacyjne, sprzedawca internetowy wystawia się na ryzyko poważnych sankcji i konsekwencji prawnych. Sprzedawca, który nie posiada tych dokumentów, pozbawia się także możliwości dużo korzystniejszego ukształtowania relacji z klientami, na co w normalnych warunkach pozwala mu dobry regulamin.

Chociaż kuszące jest skopiowanie jednego z dostępnych w sieci wzorów regulaminów albo polityki prywatności, ich jakość zazwyczaj pozostawia wiele do życzenia, a poza tym istnieje spore ryzyko, że naruszamy wtedy czyjeś prawa własności intelektualnej. Dlatego lepiej od razu zwrócić się z tym problemem do prawnika. Profesjonalny regulamin to coś więcej niż działalność zgodna z prawem, jego wysoki poziom merytoryczny oraz przejrzystość budują wiarygodność sklepu internetowego. Odpowiednio zredagowany przez prawnika regulamin zapewni pozytywny odbiór sklepu internetowego oraz będzie dobrze prezentować się na jego stronie, budując renomę firmy.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: