Skala podatkowa czy podatek liniowy – co opłaca się wybrać w 2022 roku?

Ostatnia aktualizacja: 2022-02-12  |  Średni czas czytania: 02:27
Artykuł reklamowy
Zmiany w zakresie opodatkowania wprowadzone w ramach Polskiego Ładu skłoniły wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do rozważenia innej formy opodatkowania. Co opłaca się bardziej w bieżącym roku – skala podatkowa czy podatek liniowy?
Skala podatkowa czy podatek liniowy – co opłaca się wybrać w 2022 roku?

Kiedy przedsiębiorcy opłaca się skala podatkowa?

Skala podatkowa to jedna z najchętniej wybieranych przez JDG form opodatkowania – najczęściej decydują się na nią przedsiębiorcy, którzy mają niewielki przychód lub wysokie koszty uzyskania przychodu. Kluczowe punkty reformy podatkowej, jakie mogą mieć wpływ na opłacalność rozliczania się skalą podatkową, dotyczą następujących kwestii:

  • Wyższa kwota wolna od podatku – od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku została podniesiona z dotychczasowych 8 000 do 30 000 zł
  • Wyższy I próg podatkowy – dotychczas I próg podatkowy miał zastosowanie do kwoty 85 528 zł, a po zmianach wynosi ona 120 000 zł (modyfikacji nie uległy za to stawki podatku – wynoszą one odpowiednio 17 i 32 proc.)
  • Składka zdrowotna – po zmianach dalej wynosi ona równowartość 9 proc. podstawy wymiaru, przy czym podstawa wymiaru jest ustalana indywidualnie, ponieważ została powiązana z dochodem, a dodatkowo nie jest możliwe jej odliczenie
  • Ulga dla klasy średniej – jeżeli dochód podatnika nie przekracza 133 692 zł, zmiany podatkowe powinny być dla niego neutralne

Wybór skali podatkowej oznacza, że przedsiębiorca może skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Którym przedsiębiorcom – biorąc pod uwagę powyższe zmiany – opłaca się pozostać przy skali podatkowej i składając rozliczenie PIT 2022 w 2023 r., wypełnić PIT 36?

Mimo braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca rozliczający się na skali podatkowej może skorzystać z różnych ulg podatkowych. Dodatkowym plusem jest możliwość rozliczenia się z małżonkiem, co może być korzystne zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy pod koniec roku musieliby część swoich dochodów opodatkować podatkiem w wysokości 32 proc.

Przykład:
Pani Anna prowadzi gabinet kosmetyczny. W ubiegłym roku uzyskała przychód w wysokości 192 tys. zł, ale ze względu na rodzaj prowadzonej działalności ma ona też wysokie koszty – 70 tys. zł. Skala podatkowa może być dla niej w dalszym ciągu korzystna. Kobieta z jednej strony będzie mogła odliczyć wysokie koszty uzyskania przychodu, z drugiej skorzysta z ulgi dla klasy średniej.

Podatek liniowy – kiedy może okazać się korzystny?

Skala podatkowa nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem. Po przeprowadzeniu kalkulacji może się okazać, że dla przedsiębiorcy korzystniejszy będzie podatek liniowy. Wówczas rozliczenie PIT 2022 w 2023 r. będzie jednak wyglądać inaczej niż przy skali podatkowej – przedsiębiorca wypełnia i składa PIT 36L.

Z czym wiąże się wybór podatku liniowego? Najważniejsze założenia Polskiego Ładu, które mogą mieć wpływ na opłacalność wyboru tej formy opodatkowania to:

  • Kwota wolna od podatku – w przypadku podatku liniowego kwota wolna od podatku nie ma zastosowania, a stawka podatku wynosi 19 proc.
  • Składka zdrowotna – dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym jest ona niższa niż przy skali podatkowej i wynosi 4,9 proc. Podstawą do jej ustalenia jest uzyskany przez przedsiębiorcę dochód (minimalnie 270,90 zł) i nie ma możliwości jej odliczenia
  • Ulga dla klasy średniej – przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy, nie mogą korzystać z rozwiązania, jakim jest ulga dla klasy średniej

Podatek liniowy (PIT 36L) oznacza dla przedsiębiorcy także inne ograniczenia. Do najważniejszych wad należy brak możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem oraz korzystania z niektórych ulg – dostępne są jedynie wybrane, np. ulga badawczo-rozwojowa.

Przykład:
Pan Tomasz jest doradcą podatkowym i prowadzi JDG. Jego przychody i koszty w poprzednim roku kształtowały się na poziomie odpowiednio 150 i 50 tys. zł, jednak w 2022 r. przewiduje on wzrost przychodów do 250 tys. zł. Jak podaje Ministerstwo Finansów, w tym przypadku skala podatkowa nie sprawdzi się tak dobrze, jak właśnie podatek liniowy.

Jak i kiedy zmienić formę opodatkowania?

Aby stwierdzić, czy zmiana formy opodatkowania przyniesie pożądane korzyści, konieczne jest przeprowadzenie symulacji. Przedsiębiorca, który uzna, że opłaca mu się zmienić formę opodatkowania, nie powinien jednak zwlekać. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa termin, w jakim można dokonać zmiany – przedsiębiorcy muszą zrobić to do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym. W bieżącym roku przedsiębiorcy mają na to czas do 21 lutego.

Jak zmienić formę opodatkowania? Po podjęciu decyzji należy złożyć oświadczenie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Przedsiębiorca może też dokonać zmiany, wypełniając formularz CEIDG-1.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: