SOS Assistance dla nieruchomości przedsiębiorców - dlaczego warto na nie postawić?

Ostatnia aktualizacja: 2023-04-26  |  Średni czas czytania: 02:16
Artykuł reklamowy
SOS Assistance na nieruchomości przedsiębiorców to ubezpieczenie, na które stawia wiele polskich firm. Wynika to z jego wielu zalet.
SOS Assistance dla nieruchomości przedsiębiorców - dlaczego warto na nie postawić?

Dobrze skonfigurowana polisa SOS Assistance dla firm zapewnia szeroki katalog świadczeń w trudnych sytuacjach. Dzięki niej nie trzeba się martwić, że różnego rodzaju zdarzenia losowe przeszkodzą w prowadzeniu biznesu lub nawet spowodują okresowe zawieszenie działalności firmy.

Zalety SOS Assistance

SOS Assistance to ubezpieczenie, z którego warto skorzystać, ponieważ stanowi ciekawe rozszerzenie polisy mieszkaniowej przedsiębiorców. W przypadku tej polisy istnieje duże prawdopodobieństwo, że z niej skorzystamy, ponieważ z reguły zawiera kilkanaście różnych świadczeń przy wystąpieniu zdarzeń objętych ochroną. Ten pakiet dotyczy m.in. mienia lokatorów, świadczeń pomocnych przy przeprowadzce, jak i zwierząt. Biorąc pod uwagę tak szeroki zakres ochrony, SOS Assistance nie jest jednocześnie kosztowne. Zwykle opłata za taką polisę znajduje się w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. To dlatego cieszy się ono tak dużą popularnością, również wśród właścicieli małych, jednoosobowych działalności.

SOS Assistance – co warto wiedzieć przed podpisaniem polisy?

Przed wykupieniem polisy SOS Assistance warto wiedzieć o tym, że dostępne w jej ramach usługi objęte są limitami, jeśli chodzi o częstotliwość korzystania z nich w jednym okresie ubezpieczenia. Co więcej, poszczególne usługi dostępne w ramach takiego pakietu limitowane są kwotowo (istnieje określona suma ubezpieczenia) oraz jeśli chodzi o maksymalną liczbę dni, w których są one dostępne, w zależności od zdarzenia, które wystąpiło. Kwestie limitów są ustalane indywidualnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe i są opisane szczegółowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Różne zdarzenia, które zapewniają świadczenia w ramach SOS Assistance

SOS Assistance to ubezpieczenie, które jest dostępne przy różnych zdarzeniach. To dlatego zapewnia ono kompleksową ochronę. Warto je rozszyfrować na przykładzie polisy ERGO HESTIA, która gwarantuje dodatkowe świadczenia w związku z kradzieżą z włamaniem, powodzią i innym zdarzeniem losowym. Ich definicje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Kradzież z włamaniem rozumiana jest jako usiłowanie lub dokonanie zaboru mienia z budynku albo lokalu, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi lub kluczem zdobytym w związku z przestępstwem. Powódź to zalanie budynku w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących, stojących lub w następstwie podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. Jeśli chodzi natomiast o inne zdarzenia losowe, w ERGO HESTIA ta kategoria obejmuje m.in. efekty działania dymu i sadzy, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu (rozumianego jako wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s), lawiny i naporu śniegu, osunięcia się ziemi, pożaru, przepięcia przez piorun i uderzenia pioruna, spływu wód po zboczach, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, przewrócenia się rosnących drzew, anten, żurawi budowlanych, budynków, budowli lub ich części na ubezpieczone mienie – niebędącego następstwem działalności ludzkiej, upadku statku powietrznego, wybuchu i zalania. W tych wszystkich przypadkach można liczyć na pomoc w ramach SOS Assistance.

Co obejmuje SOS Assistance – dostępne usługi

Katalog usług dostępnych w ramach SOS Assistance jest szeroki. Szczególnie jeśli chodzi o polisę ERGO HESTIA, można liczyć na doskonałe warunki ochrony.

Jeśli chodzi o mienie lokatorów, polisa SOS Assistance zapewnia m.in. zakwaterowanie zastępcze do 2 dni przy kradzieży z włamaniem i nawet do 1 roku przy powodzi i innych zdarzeniach losowych, okresowy dozór majątku w celu zapobiegania powstawania dalszych szkód, a także jego transport i składowanie w bezpiecznym miejscu. Świadczenia obejmujące lokatorów to z kolei:

  • przewóz ubezpieczonego i bliskich osób do wskazanego miejsca i powrót do miejsca ubezpieczenia, także z bagażem (np. ze względu na transport rzeczy do lokalu zastępczego czy też załatwianie spraw urzędowych / ubezpieczeniowych),
  • przewóz dzieci wraz z bagażem i pełnoletnim opiekunem do szkoły, żłobka, przedszkola lub innej wskazanej placówki edukacyjnej,
  • powrót do domu ubezpieczonego oraz jego osób bliskich z miejsca wyjazdu służbowego / rekreacyjnego do miejsca ubezpieczenia.

Ochrona zwierząt, w ramach SOS Assistance, obejmuje z kolei opiekę w miejscu pobytu, przewóz do wskazanego opiekuna lub transport do hotelu dla zwierząt (gdzie mogą przebywać określony czas) i z powrotem, jeśli będzie taka możliwość.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: