Sprawdź ile zarabia Twój fundusz inwestycyjny

Ostatnia aktualizacja: 2021-10-07  |  Średni czas czytania: 02:01
Artykuł reklamowy
Stopa zwrotu jest najważniejszym wskaźnikiem określającym inwestycję w fundusze inwestycyjne. Pokazuje on o ile w określonym czasie zmieniła się wartość naszej inwestycji. Im stopa zwrotu wyższa, tym oczywiście lepiej.
Sprawdź ile zarabia Twój fundusz inwestycyjny

Dodatnia stopa zwrotu to powód do satysfakcji. Jak dużej zależy od tego, jak wysoka jest stopa zwrotu na tle tej wypracowanej przez konkurencyjne fundusze inwestycyjne. Jeśli nasza stopa zwrotu jest wyższa od wypracowanej przez inne fundusze, a przynajmniej równa, wówczas możemy otwierać szampana. Gorzej, gdy stopa zwrotu jest zerowa – zwłaszcza gdy kraj boryka się z inflacją – lub ujemna. W takim wypadku powinniśmy poważnie rozważyć zmianę funduszu inwestycyjnego.

Właśnie rozważyć, a nie podejmować pochopnej decyzji. Po pierwsze, zależy jaki okres badamy. Stopy zwrotu mogą dotyczyć miesiąca lub trzech miesięcy – i wówczas trzeba zachować spokój. Gorzej, gdy nasz fundusz wypracował ujemną stopę zwrotu w ciągu pół roku, a już zwłaszcza roku. To powód, dla którego powinniśmy zmienić naszą inwestycję. Tym bardziej jeśli „bliźniacze” fundusze szczycą się dodatnią stopą zwrotu.

To ważne zastrzeżenie. Stopę zwrotu porównujemy bowiem z tymi funduszami, które inwestują na podobnym rynku. Nie ma najmniejszego sensu rozpatrywać wysokości stopy zwrotu funduszu dłużnego na tle funduszy akcyjnych, bo te drugie w okresie wzrostu gospodarczego z reguły wypracowują wyższy wynik. To „premia za ryzyko”, bo inwestycja w fundusze akcyjne zawsze wiąże się z większym ryzykiem niż inwestycja w bardziej stabilne fundusze dłużne. To tak, jakby porównywać jabłka z pomarańczami. Po drugie, stopa zwrotu pokazuje oczywiście wyniki historyczne, które nie muszą się powtórzyć w przyszłości. Daje nam jednak obraz pracy zarządzających i pewną wskazówkę na przyszłość – to, jak zarządzający umieją korzystać z koniunktury na rynku kapitałowym, jak dobierają spółki do swojego portfela. Oczywiście szukając odpowiedzi na te pytania musimy sprawdzać stopy zwrotu w długim okresie, czyli przynajmniej dwóch, a najlepiej trzech i pięciu lat.

Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Niezależnie od informacji zamieszczonych w materiale, Inwestor zobowiązany jest do określenia i oceny ryzyka inwestycji , potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami, podjąć takie ryzyko. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części poniżej piszemy też o całości wpłaconych środków. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Inwestora. W celu obliczenia rzeczywistego wyniku inwestycji należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.

Zastrzeżenia prawne
Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: