Ulga na internet - jak to rozliczyć?

Ostatnia aktualizacja: 2023-11-28  |  Średni czas czytania: 03:00
Artykuł reklamowy
Ulga za internet to jedno z odliczeń, z którego podatnik może skorzystać w chwili rozliczania PIT. Dzięki niemu ma możliwość odzyskania części kosztów poniesionych w wyniku użytkowania internetu. Kto ma szansę skorzystać z ulgi i kiedy należy to zrobić? Oto najważniejsze informacje o uldze internetowej w trakcie rozliczania PIT!
Ulga na internet - jak to rozliczyć?

Czym jest ulga na internet?

Ulga na internet to rozwiązanie, które pozwala wielu osobom odliczyć koszty usług telekomunikacyjnych w ramach rozliczenia PIT. Sieć to popularne narzędzie, z którego korzysta się w większości domów w Polsce. Z tego względu w rozliczeniu od lat możliwe jest uwzględnienie kosztów użytkowania internetu, w podobny sposób jak np. przy wykupywaniu leków.

Warto regularnie zapoznać się z warunkami obowiązywania ulgi. W 2024 roku podatnicy mogą ponownie skorzystać z tej opcji, jednak została ona ograniczona w porównaniu do lat poprzednich.

Kto może skorzystać z ulgi na internet?

Ulga przysługuje tym podatnikom, którzy ponieśli koszty z tytułu opłat za korzystanie z sieci Internet i mają możliwość udowodnienia swoich wydatków.

Jednym z kluczowych warunków jest sposób naliczania ulgi. Podatnik może ją zastosować wyłącznie przez dwa lata z rzędu.

Oznacza to, że jeśli po raz pierwszy skorzystało się z ulgi w 2016 roku, można to zrobić ponownie w 2017. Rok 2018 nie jest objęty działaniem ulgi, podobnie jak każdy następny rok.

Poza warunkiem systemu odliczeń istotne są także inne czynniki, które ograniczają to, czy podatnik może skorzystać z ulgi. Ważne jest to, jakim formularzem PIT rozlicza się dana osoba. Ulga internetowa przysługuje przy:

  • PIT-28 – dla osób uzyskujący przychód z działalności gospodarczej (innej niż rolnicza) opodatkowanej ryczałtem, sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych;
  • PIT-36 – przeznaczony dla osób z dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych;
  • PIT-37 – służy do rozliczania umów pracowniczych np. UoP, umowy o dzieło, umowy zlecenie dla osób uzyskujących przychód opodatkowany na zasadach ogólnych.

Nie ma minimalnej kwoty, jaką można odliczyć w związku z ulgą. Obowiązuje natomiast stawka maksymalna, która w 2023 roku wynosi 760 zł na osobę.

Przy poniesieniu mniejszych kosztów w rubrykę należy wpisać niższą sumę, jednak jeśli jest ona wyższa, należy wpisać 760 zł.

Kolejnym warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi jest okazanie konkretnych dokumentów. Wśród nich wymienia się głównie faktury, które są potwierdzeniem wydatków na internet. Muszą one uwzględniać takie informacje jak:

  • kwota płacona za usługę internetową;
  • dane podatnika (jeśli rozliczają się małżonkowie, najlepiej będzie, gdy na fakturze będą dane obydwojga).

Często zdarza się, że podatnicy korzystają z internetu w pakiecie z innymi usługami, np. telewizją czy telefonem. W takim wypadku również można skorzystać z ulgi. Co ważne, podczas gromadzenia dokumentów należy sprawdzić, czy uwzględniają one dokładną kwotę, jaką osoba fizyczna wydała w związku z użytkowaniem internetu. W przeciwnym razie podatnik nie ma możliwości samodzielnego oszacowania kosztów usługi.

Warto również podkreślić, że kwota zwrotu obejmuje jedynie rachunki za internet. Oznacza to, że nie można wziąć pod uwagę np. kosztów montowania usługi, modernizacji itd.

Ile razy można skorzystać z ulgi internetowej?

Jeśli podatnik nie skorzystał z ulgi za 2022 rok i nie zastosował jej wcześniej, ma prawo do rozpoczęcia odliczeń w dowolnym okresie rozliczeniowym. Jeśli jednak w jednym roku zastosuje się ulgę, konieczne jest zrobienie tego także w następnym. W przeciwnym razie podatnikowi przepada możliwość uzyskania odliczenia za kolejny okres.

Przyjęty system pozwala więc na rozpoczęcie korzystania z ulgi w dowolnym momencie, jednak jeśli podatnik wykorzystuje tę możliwość, musi postępować zgodnie z przyjętymi zasadami. Maksymalnym czasem korzystania z ulgi są dwa okresy rozliczeniowe.

Jeśli podatnik nie korzystał nigdy wcześniej z ulgi i chce to zrobić w 2023 roku, przysługuje mu ona w tym i kolejnym okresie rozliczeniowym.

Jak sprawdzić, czy korzysta się z ulgi na internet?

Najprostszym sposobem weryfikacji, czy w poprzednich latach korzystało się z ulgi, jest sprawdzenie kopii deklaracji wysyłanych do urzędu skarbowego. Informacje te można znaleźć w załączniku PIT/O, gdzie zawarte są dane o odliczanych ulgach.

To bardzo proste, szczególnie jeśli wcześniejsze rozliczenia były wykonywane drogą elektroniczną. Jeśli z jakiegoś powodu nie ma się dostępu do papierowych kopii, a podatki nie były rozliczane przez internet, podatnik ma możliwość wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie kopii rozliczeń z poprzednich lat. Warto pamiętać, że taki wniosek jest odpłatny. Wydanie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem kosztuje 5 zł od każdej strony.

Najszybszym sposobem na uzyskanie informacji o odliczeniach z przeszłości jest odbycie wizyty w swoim urzędzie skarbowym. Podatnikowi potrzebny jest tylko dowód. W trakcie spotkania urzędnik bez większych problemów będzie w stanie udzielić niezbędnej informacji, sprawdzając dane zgromadzone w bazie urzędu skarbowego.

Jak rozliczyć ulgę internetową?

Odliczenia dokonuje się przy pomocy załącznika PIT/O, w którym należy wypełnić część B – „Odliczenia od dochodu”. Interesujące podatnika pole to 31 lub 32 (różnica zależy do tego, czy podatnik rozlicza ulgę samodzielnie, czy w jego imieniu robi to małżonek). We wspomnianą rubrykę należy wpisać kwotę do odliczenia, nie wyższą niż 760 zł.

Warto pamiętać, że jeśli ulga była rozliczana na jednego z małżonków, to drugi również ma możliwość ją zastosować. Daną osobę także obowiązuje wówczas górny limit odliczenia, czyli 760 zł. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w takim wypadku na dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty, muszą widnieć dane dwóch osób.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: