Jak księgować faktoring?

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-15  |  Średni czas czytania: 02:25
Faktoring to coraz popularniejsza usługa finansowa. Sprawdzi się, jeśli wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności - a zależy Ci na tym, żeby mieć gotówkę szybciej. Pieniądze otrzymasz od instytucji finansowej (faktora). Później Twój kontrahent w terminie płatności nie robi przelewu na Twoje konto, a na konto firmy faktoringowej. Dzięki temu nie czekasz np. 30-90 dni na płatność. Możesz korzystać z pieniędzy niemal od razu, zachowując płynność finansową.
Jak księgować faktoring?

Jak księgować faktoring prawidłowo i zgodnie z prawem? Wszystko zależy przede wszystkim od rodzaju usługi faktoringowej. Sprawdź, jakie są możliwe rozwiązania!

Tego dowiesz się z artykułu:

 • Na co zwrócić uwagę przed księgowaniem faktoringu?
 • Jak księgować faktoring pełny (bez regresu)?
 • Jak księgować faktoring niepełny (z regresem)?

Na co zwrócić uwagę przed księgowaniem faktoringu?

Nie ma jednego sposobu księgowania faktoringu, który byłby odpowiedni dla wszystkich usług tego rodzaju. Każdą transakcję trzeba rozpatrywać indywidualnie - analizując kilka różnych czynników. Przed księgowaniem usług faktoringowych zwróć uwagę przede wszystkim na:

 • rodzaj faktoringu - niepełny, pełny, mieszany lub odwrotny (najpopularniejszy jest pierwszy z nich),
 • model obsługi - dyskontowy lub zaliczkowy (ten drugi jest wykorzystywany częściej),
 • walutę, w jakiej udzielany jest faktoring,
 • konkretne ustalenia i warunki umowy między faktorem a faktorantem.

Zaraz po zawarciu umowy warto opracować odpowiednią politykę rachunkowości właśnie na podstawie tych czynników. Dzięki temu wszystko zostanie zaksięgowane prawidłowo.

Oto najważniejsze pojęcia, dzięki którym łatwiej zrozumiesz ten artykuł:

 • faktor (inaczej firma faktoringowa) - podmiot, który wypłaca pieniądze po przekazaniu (sprzedaniu) faktury,
 • faktorant (podmiot korzystający z faktoringu) - przedsiębiorca, który przekazuje do wcześniejszej spłaty wystawione przez siebie faktury,
 • Wn - winien, czyli obciążenie konta,
 • Ma - ma, czyli uznanie konta.

Jak księgować faktoring niepełny (z regresem)?

W przypadku faktoringu niepełnego firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka, że Twój kontrahent będzie niewypłacalny. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli minie termin zapłaty faktury, a pieniądze od Twojego kontrahenta nie pojawią się na koncie faktora - zwracasz środki, które zostały Ci wcześniej przesłane. Żeby się zabezpieczyć, warto skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia należności, które chroni Cię właśnie w takich przypadkach.

Umowa o faktoring z regresem nie jest regulowana polskim prawem (tzw. umowa nienazwana), dlatego przyjmuje się zasady podobne do umów o kredyt czy pożyczkę. Dopóki należność nie zostanie spłacona, znajduje się w księgach rachunkowych faktoranta. Zobowiązanie po stronie pasywnej ma z kolei kredytowy charakter.

Jak księgować faktoring niepełny? Przykładowe rozwiązanie krok po kroku

 1. Faktorant zapisuje kwotę uzyskaną od faktora (bez opłat za usługi, np. prowizji):

  Wn konto 13-0 (Rachunek bieżący)
  Ma konto 24 (Pozostałe rozrachunki)

 2. Jeśli kontrahent (dłużnik) opłaca fakturę - faktorant wyksięgowuje należność:

  Wn konto 24 (Pozostałe rozrachunki)
  Ma konto 20 (Rozrachunki z odbiorcami)

 3. Jeśli kontrahent (dłużnik) nie opłaca faktury w terminie (jest niewypłacalny) - faktorant zwraca środki:

  Wn konto 24 (Pozostałe rozrachunki)
  Ma konto 13-0 (Rachunek bieżący)

Jak księgować faktoring pełny (bez regresu)?

W przypadku faktoringu pełnego firma faktoringowa przejmuje całe ryzyko, które wiąże się z ewentualną niewypłacalnością kontrahenta. Jeśli więc faktura nie zostanie opłacona w terminie, faktorant nie musi niczego zwracać, pieniądze zostają na jego koncie. To faktor zajmuje się we własnym zakresie windykacją i odzyskaniem długu.

Faktoring bez regresu jest traktowany jako sprzedaż wierzytelności według art. 42 ust. 3 Ustawy o rachunkowości. To oznacza, że transakcja powinna pojawić się jedynie po aktywnej stronie bilansu i jest zaliczana do przychodów faktoranta.

Jak księgować faktoring pełny? Przykładowe rozwiązanie krok po kroku

 1. Faktorant w księgach rachunkowych zapisuje kwotę należną od faktora:

  Wn konto 24 (Pozostałe rozrachunki)
  Ma konto 75-0 (Przychody finansowe)

 2. Faktorant wyksięgowuje wierzytelność:

  Wn konto 75-1 (Koszty finansowe)
  Ma konto 20 (Rozrachunki z odbiorcami)

 3. Faktorant zapisuje w księgach rachunkowych opłaty dla faktora (np. prowizję) jako koszty:
  • VAT naliczony - Wn konto 22-2 (VAT naliczony i jego rozliczenie), Ma konto 30 (Rozliczenie zakupu)
  • brutto - Wn konto 30 (Rozliczenie zakupu), Ma konto 24 (Pozostałe rozrachunki)
  • netto - Wn konto 75-1 (Koszty finansowe), Ma konto 30 (Rozliczenie zakupu)
 4. Faktorant zapisuje kwotę uzyskaną od faktora (bez opłat za usługi, np. prowizji):

  Wn konto 13-0 (Rachunek bieżący)
  Ma konto 24 (Pozostałe rozrachunki)

Bez względu na to, z jakich usług faktoringowych korzystasz - pamiętaj, żeby na początku przejrzeć warunki. Na tej podstawie najłatwiej ustalić schemat księgowania w taki sposób, żeby wszystko zostało zaksięgowane prawidłowo!

Artykuł powstał we współpracy z PragmaGO.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: