Niski ZUS dla małych przedsiębiorstw - wymagane dokumenty oraz obowiązki płatnika

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-31  |  Średni czas czytania: 02:25
Artykuł reklamowy
Składki opłacane na ZUS przez firmy na specjalny wniosek przedsiębiorcy będą zależne od wysokości jego przychodu. Jednak, aby odprowadzać składki w systemie niskiego ZUS-u, należy spełnić kilka formalności. Jakie kryteria musi spełnić przedsiębiorca?
Niski ZUS dla małych przedsiębiorstw - wymagane dokumenty oraz obowiązki płatnika

Od stycznia 2019 roku mikroprzedsiębiorstwa czy jednoosobowe działalności gospodarcze mają możliwość opłacania składek ZUS od uzyskiwanego przychodu. Wiążąc to z ulgą na start, szczególnie nowe firmy nie będą obciążone obowiązkowymi składkami wynoszącymi ponad 1200 zł. Nowe przepisy są również ratunkiem dla istniejących działalności, które generowały bardzo niski dochód lub straty. Mimo braku zysków stratne firmy nadal musiały opłacać składki, co wytwarzało jeszcze większe zadłużenie. Opłacanie ZUS-u na nowych warunkach musi zostać poprzedzone kilkoma krokami formalnymi.

Kto może skorzystać z małego ZUS?

Przede wszystkim z możliwości opłacania składek w trybie „niskiego ZUS-u” mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych. Kolejnym wymogiem jest niski próg przychodów, określony na 30-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. W przypadku 2018 roku jest to kwota 63 tys. zł. Z przywileju niższych składek nie skorzystają przedsiębiorcy prowadzący działalność krócej niż 60 dni, a bardziej szczegółowo odprowadzający składki na ZUS krócej niż 60 dni.

Dokumenty zgłoszeniowe, jakie należy złożyć w ZUS

Aby rozpocząć opłacanie niskich składek ZUS zależnych od przychodu, należy najpierw złożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnych terminach. Pierwszym z nich jest wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) w przypadku kontynuowania działalności. Następie jest to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub (ZUS ZZA), jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dokumentację składa się w przypadku kontynuacji działalności do 8 stycznia kolejnego roku, pierwszego dnia prowadzenia nowej działalności lub pierwszego dnia spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do małego ZUS w ciągu roku.

Obowiązki przedsiębiorcy opłacającego „mały ZUS”

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, podlegająca składkom na „mały ZUS” ma również zobowiązania. Jest ona bowiem zobligowana do przekazywania w deklaracji rozliczeniowej lub w imiennym raporcie miesięcznym informacji o:

  • rocznym przychodzie z tytułu prowadzonej działalności,
  • najniższej podstawie wymiaru składek - składane za styczeń danego roku kalendarzowego lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia albo wznowienia działalności.

Przedsiębiorca jest również zobligowany do przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów, które potwierdzają wysokość rocznego przychodu. Terminem nieprzekraczalnym jest 14 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania. W przypadku braku dokumentacji ZUS ustali przedsiębiorcy za wszystkie miesiące danego roku postawę wymiaru składek w wysokości 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.

Kontynuacja korzystania z ulgi

W przypadku, gdy osoba prowadząca małą firmę czy jednoosobową działalność gospodarczą, będzie chciała nadal korzystać z ulg w latach następnych, będzie musiała przekazywać informacje do ZUS. Dotyczą one przychodu z tytułu prowadzonej działalności za ubiegły rok kalendarzowy oraz najniższej podstawy wymiaru składek. Informacje do ZUS należy podać w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej, składanej za styczeń danego roku (w przypadku, gdy przedsiębiorca płaci składki wyłącznie za siebie), albo za miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia działalności w ciągu roku.

Rezygnacja z „małego ZUS”

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje również możliwość rezygnacji z niskich składek ZUS w dowolnym momencie, także od dnia nabycia prawa do niego. Przedsiębiorca, który prowadził działalność od stycznia danego roku rozliczeniowego, chcący zrezygnować z niskiego ZUS np.: od lipca tego samego roku, powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Powinien to zrobić z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla niskiego ZUS od 1 lipca danego roku oraz zgłosić się z tą samą datą do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się 05 10.

Pozbawienie przedsiębiorcy małego ZUS-u

Przedsiębiorca może pozbawić się niskich składek ZUS, jeśli nie zgłosi się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem z tytułu ubezpieczenia, w terminie 7 dni od 1 stycznia danego roku, pierwszego dnia prowadzenia lub wznowienia działalności albo pierwszego dnia, gdy spełni warunki do korzystania z małego ZUS.

Oczywiście mały ZUS to niejedyna informacja dla polskich przedsiębiorców. Rok 2019 obfituje w zmiany w kodeksie pracy i nie tylko. Więcej informacji na temat zmian w przedsiębiorczości w najbliższych miesiącach można zaczerpnąć na grupaeurocash.pl/blog.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: