Założenie stowarzyszenia - najważniejsze informacje

Ostatnia aktualizacja: 2019-05-13  |  Średni czas czytania: 02:27
Artykuł reklamowy
Założenie stowarzyszenia jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które są działaczami społecznymi i czują wewnętrzną potrzebę, aby w większym gronie zrobić coś dla dobra innych ludzi. Często motorem napędowym organizacji jest grupa osób, które pragną działać we własnym, wspólnym celu lub ich misją jest wprowadzenie zmian w kwestiach im nieodpowiadających. Co warto więc wiedzieć i jak założyć stowarzyszenie w Polsce?
Założenie stowarzyszenia - najważniejsze informacje

Stowarzyszenie - definicja i cel

Stowarzyszenie definiowane jest jako dobrowolna organizacja społeczna, powoływana do życia przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania w celach niezarobkowych. Dobrowolność polega tu na swobodzie zakładania stowarzyszeń oraz bycia jego członkami, a także nieograniczonym prawie wystąpienia z organizacji. Stowarzyszenia w Polsce nie mogą przyjmować zasady bezwzględnego posłuszeństwa swych członków względem władz organizacji. Dodatkowo założone stowarzyszenie jest samorządne, a więc samodzielne oraz trwałe. Trwałość polega na istnieniu organizacji niezależnie od składu członków, ponieważ powstało dla określonych celów, a nie konkretnych osób. W odróżnieniu od spółek, cel stowarzyszenia nie może być zarobkowy. Niedopuszczalne jest przysporzenie członkom korzyści majątkowych oraz uzyskanie dochodu w celu innym, niż realizacja założeń statutu.

Typy stowarzyszeń w Polsce

Stowarzyszenia w Polsce mogą przyjmować dwie zasadnicze formy: stowarzyszenie rejestrowe oraz stowarzyszenie zwykłe, czyli niezarejestrowane. Czym różnią się między sobą? Stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną, a w jego szeregach powinno być co najmniej 15 aktywnych członków. Tego typu organizację należy również zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Ich przywilejem jest możliwość łączenia się w związki, tworzenie oddziałów oraz przyjmowania w swoje szeregi osób prawnych. Stowarzyszenie rejestrowe może prowadzić własną działalność gospodarczą, przyjmować darowizny i spadki na swoje cele statutowe oraz ubiegać się o różnego rodzaju dotacje, które wsparłyby ich działanie. Organizacje tego typu mogą więc korzystać z ofiarności publicznej. Z kolei stowarzyszenie zwykłe nie jest zarejestrowane oraz nie posiada osobowości prawnej. W skład tego typu organizacji powinno wchodzić minimum 3 członków. Brak konieczności rejestracji nie oznacza jednak, że stowarzyszenia nigdzie nie zgłaszamy. O jego powstaniu należy bowiem pisemnie poinformować właściwego ze względu na siedzibę organizacji starostę. W przeciwieństwie do stowarzyszenia rejestrowego, stowarzyszenie zwykłe nie może łączyć się w związki, tworzyć nowych oddziałów oraz przyjmować osób prawnych. Bardzo ważną jego cechą jest również konieczność utrzymywania się tylko i wyłącznie ze składek członkowskich, ponieważ nie może prowadzić własnej działalności gospodarczej, przyjmować darowizn i spadków, a także korzystać z dotacji i ofiarności publicznej.

Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia jest najważniejszym dokumentem organizacji, na którym opierają się wszystkie jej działania. Wraz z ustawą Prawo o stowarzyszeniach tworzy podłoże prawne. Dokument określa, w jakim celu działa stowarzyszenie oraz dla kogo, a także jakie aktywności może podejmować. Reguluje on także ścisłe kompetencje członków zarządu oraz źródła finansowania. Cele statutowe nie mogą być nastawione na zysk. Statut musi być stworzony oraz uchwalony przez członków założycieli na zebraniu założycielskim, jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszystko dlatego, że jest on najważniejszym z wymaganych załączników, na podstawie którego sąd sprawdza, czy działanie organizacji jest zgodne z prawem. Nadrzędny dokument stowarzyszenia obowiązuje oficjalnie od momentu zatwierdzenia go przez sąd, nie zaś od chwili zatwierdzenia uchwały o jego przyjęciu przez członków stowarzyszenia na walnym zebraniu. Szukając wytycznych, co powinno znaleźć się w statucie stowarzyszenia, należy odnieść się do art. 10 ust. 1 Prawo o stowarzyszeniach. W dokumencie muszą znaleźć się informacje o nazwie, siedzibie oraz obszarze działania organizacji, a także celach i sposobach ich realizacji. Nie może w nim zabraknąć również informacji o członkach i władzach oraz dopuszczalnym sposobie wynagrodzenia członków zarządu. Sąd przed rejestracją będzie chciał także uzyskać wiadomości, w jaki sposób w stowarzyszeniu podejmowane będą decyzje, jakie są źródła majątku oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia. W statucie zawieramy również informacje o ewentualnych zasadach wprowadzania w nim zmian oraz sposobie rozwiązania stowarzyszenia, jeśli zostanie podjęta decyzja o jego zamknięciu.

Kto może założyć stowarzyszenie, czy potrzebna jest pomoc prawnika?

Założycielem stowarzyszenia może być obywatel polski powyżej 18 roku życia, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba taka nie może być również pozbawiona przez sąd praw publicznych, w tym prawa wyborczego. - Zakładanie stowarzyszenia wymaga jednak pewnej znajomości prawa oraz umiejętności poruszania się po regulowanych nim przepisach. Warto więc skorzystać z profesjonalnej pomocy – przekonują specjaliści z kancelarii adwokackiej  KN Adwokaci. Więcej o procedurach dotyczących założenia stowarzyszenia przeczytasz na blog.kn-adwokaci.pl/jak-zalozyc-stowarzyszenie/.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: