Co to jest numer KRS i jak działa rejestr przedsiębiorców?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-17  |  Średni czas czytania: 02:18
Zakładanie własnej firmy wiąże się z koniecznością dopełnienia obowiązków rejestracyjnych. Niektóre formy działalności podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS i otrzymują numer. Co to jest numer KRS i jak działa rejestr przedsiębiorców? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym artykule.
Co to jest numer KRS i jak działa rejestr przedsiębiorców?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) obok Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest najbardziej znanym rejestrem podmiotów gospodarczych oraz innych organizacji. Oba rejestry odróżniają podmioty, które są do nich wpisywane.

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest przez sądy gospodarcze. Składa się z trzech części, które obejmują:

 1. Rejestr przedsiębiorców
 2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 3. Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr przedsiębiorców

Rejestr przedsiębiorców to jeden z rejestrów prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowych. Przyjmuje się, że ujawnione w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli jednak w rzeczywistości tak nie jest, przedsiębiorcy grozi sankcja za podanie niezgodnych informacji. Z uwagi za tzw. domniemanie prawdziwości wpisów ujawnionych w KRS, każdy przedsiębiorca ma obowiązek kontrolowania wpisów, które jego dotyczą. Wówczas, jeżeli osoba trzecia poniesie szkodę ze względu na błędne dane, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność względem tej osoby.

Do rejestru przedsiębiorców KRS wpisywane są następujące podmioty:

 • spółki jawne,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane „przedsiębiorcami zagranicznymi”,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą - z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.

Rejestr przedsiębiorców jest rejestrem jawnym. Oznacza to, że każdy ma prawo dostępu dp danych, które są w nim zawarte.

Kto posiada numer KRS?

Numer KRS posiadają tylko te podmioty, które są wpisane do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są wpisane do CEIDG takiego numeru nie posiadają.

Podmioty, które posiadają numer KRS możesz znaleźć dzięki wyszukiwarce znajdującej się na stronie Ministra Sprawiedliwości dostępnej pod adresem: ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu. Określony podmiot wyszukasz za pomocą numeru KRS, NIP, REGON lub nazwie albo adresie przedsiębiorcy. Po zadaniu pytania pojawią się podstawowe informacje o spółce. Możesz również otrzymać kompletny, aktualny wydruk z KRS. Wystarczy kliknąć „pobierz wydruk” i otrzymasz odpis aktualnego wpisu z rejestru przedsiębiorców.

Wyszukiwarka KRS jest szczególnie przydatna do weryfikacji numerów rejestrowych przedsiębiorców oraz sprawdzenia zasad reprezentacji danej spółki. Pobrany dokument PDF jest honorowany przez sądy i można go do pozwu na potwierdzenie działalności gospodarczej, adresu albo innych danych.

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS

Zasadniczo, wpis do rejestru przedsiębiorców KRS jest dokonywany na wniosek podmiotu, który temu wpisowi podlega. Wyjątkowo wpis taki może zostać dokonany z urzędu, jeżeli szczególny przepis przewiduje taką sytuację.

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców składa się na urzędowym formularzu. Rodzaj tego formularzu zależy od formy prowadzonej działalności, zatem inny formularz jest przeznaczony dla spółki partnerskiej, a inny dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Formularz nie musi być oryginalny i kolorowy - takie dostępne są w sądach gospodarczych, gdzie dokonuje się wpisów - formularz możesz przygotować wcześniej przez wydrukowanie go w domowych warunkach. Zasadniczo, wniosek o wpis należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, które uzasadnia wpis do KRS - na przykład od dnia zawarcia umowy spółki partnerskiej.

Wniosku o wpis do KRS nie musisz składać osobiście. Oczywiście możesz to zrobić w formie papierowej, ale możesz tego również dokonać elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Dla skutecznego złożenia wniosku konieczne jest również jego opłacenie. Opłatę sądową należy uiścić bez wezwania, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - należy uiścić również opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: