Zamówienia publiczne - obfity rynek zbytu

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-12  |  Średni czas czytania: 02:06
Artykuł reklamowy
Rynek zamówień publicznych wart jest ponad 200 mld złotych. Każdego roku pieniądze te wydawane są przez jednostki publiczne za pośrednictwem systemu zamówień publicznych. Przetargi to bardzo często niedoceniana przez przedsiębiorców szansa na zdobywanie nowych zleceń, być może dlatego, że specyfika tego rynku nie należy do najłatwiejszych. Warto jednak poznać tajniki zamówień publicznych, gdyż stanowią one bardzo dobry rynek zbytu i potencjalne źródło ogromnych zysków dla przedsiębiorców.
Zamówienia publiczne - obfity rynek zbytu

Rynek zamówień publicznych - korzyści dla wykonawców

Zamówienia publiczne są procesem zdecydowanie bardziej sformalizowanym niż te, odbywające się na rynku prywatnym. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ zamawiający dysponują finansami publicznymi, a to z kolei wiąże się z szeregiem dodatkowych wymogów i utrudnień. Nie należy jednak podchodzić do tego sceptycznie. Istnieje bowiem wiele korzyści dla wykonawców, które płyną z wzięcia udziału w przetargach. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że rynek zamówień publicznych dysponuje znacznie większą przejrzystością ofert, niż ma to miejsce w przypadku rynku prywatnego. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że zamawiający ma obowiązek ich publikowania.

Ograniczona swoboda w wyborze wykonawcy skutkuje z kolei tym, że zamówienia publiczne zapewniają większą ochronę uczciwej konkurencji. Przedsiębiorstwa startujące w zamówieniach publicznych muszą wykazać dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ale to wcale nie oznacza, że przetargi są zamknięte dla nowych podmiotów gospodarczych. Istnieje wiele możliwości dla takich przedsiębiorców, regulowanych ustawą: Prawo zamówień publicznych. Jedną z takich możliwości jest łączenie kilku mniejszych wykonawców, celem złożenia jednej, wspólnej oferty.

Przetargi to ogromny rynek

Zamówienia publiczne to tak naprawdę ogromny rynek, osiągający wartość ponad 200 mld zł wydawanych rocznie. 120 mld z tej kwoty wydawane jest z zastosowaniem wyżej wspomnianej ustawy, uwzględniającej restrykcyjne zapisy. Natomiast pozostałe 90 mld zł rocznie wydaje się bez stosowania tej ustawy, w tym bez ogłaszania przetargów - np. zamówienia z wolnej ręki. Rynek zamówień publicznych obejmuje wszelkie obszary gospodarcze. Jednostki publiczne realizują zakupy zarówno na dostawy, usługi jak i roboty budowlane a łączna wydatkowana kwota stanowi ponad 10% PKB.

Gdzie szukać informacji o przetargach?

Zamówienia, w których stosuje się ustawę: Prawo zamówień publicznych, publikowane są w dwóch centralnych repozytoriach: Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) lub Suplemencie do Dziennika Europejskiego (TED) - decyduje o tym wielkość danego zamówienia. Z kolei mniejsze zamówienia, w przypadku których pieniądze wydatkowane są z pominięciem restrykcyjnych zapisów ustawy, publikowane są bezpośrednio na stronach zamawiających. Ponieważ wszelkie ogłoszenia o postępowaniach przetargowych są informacją publiczną, na rynku działa szereg serwisów, które agregują te dane. Doskonałym tego przykładem może być platforma przetargowa Zamówienia 2.0, która oprócz informacji o zamówieniach publicznych udostępnia szereg innych narzędzi biznesowych przydatnych w pozyskiwaniu zamówień.

Niewielka konkurencja w zamówieniach publicznych

To, co zasługuje na szczególną uwagę, to przede wszystkim fakt, że polski system zamówień publicznych, charakteryzuje stosunkowo niewielka konkurencja pomiędzy wykonawcami. Jak pokazują coroczne statystyki, w wielu postępowaniach składana jest wyłącznie jedna oferta - dotyczy to najczęściej zamówień publicznych na dostawy i usługi. Około 20% postępowań nie udaje się natomiast rozstrzygnąć ze względu na całkowity brak odpowiednich ofert pochodzących z rynku. Przeciętny czas trwania postępowania w przypadku zamówień o wartości nie przekraczającej progów unijnych wynosi około 30 dni - są to przetargi realizowane w najbardziej popularnym trybie - przetarg nieograniczony. Jest to stosunkowo krótki czas na otrzymanie nowych źródeł dochodu.

Dodatkowo, w związku z nowelizacją ustawy: Prawo zamówień publicznych, konkurowanie o zamówienia publiczne nie może opierać się tylko i wyłącznie na obniżaniu ceny, ale także na podnoszeniu jakości składanych ofert, co również przemawia na korzyść wykonawców biorących udział w przetargu.

Niewielka konkurencja na rynku zamówień publicznych może być więc szansą dla przedsiębiorstw, może być doskonałym uzupełnieniem obecnego rynku zbytu oraz dodatkowym lub jedynym źródłem dochodów dla firmy.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: