6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Przedłużanie włosów

Gotowy biznesplan:
Przedłużanie włosów

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 99 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK  (21 stron, 6 705 wyrazów)
PKD główne: 96.02.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek na otwarcie działalności gospodarczej zajmującej się przedłużaniem włosów. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Warszawie.

Co zawiera biznesplan:

PRZEDŁUŻANIE WŁOSÓW

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI PRZEDŁUŻANIA WŁOSÓW ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własny salon urody. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Warszawie.Działalność będzie polegała na świadczeniu usług przedłużania oraz zagęszczania włosów który da klientom możliwość zakupu włosów naturalnych oraz kosmetyków i akcesoriów do włosów. Gabinet będzie otwarty 6 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 18.00, będzie również istniała możliwość przyjmowania klientów poza standardowymi godzinami pracy po wcześniejszym umówieniu, klienci będą umawiali się poprzez telefon, email lub osobiście. W ofercie znajdzie się: zagęszczanie włosów, czyli zwiększenie ich objętości przy zachowaniu tej samej długości, względnie zakrycie rzadszych miejsc;  przedłużenie włosów, czyli optyczne wydłużenie włosów o 10-15cm, jeżeli włosy sięgają przynajmniej do ramion; przedłużenie z zagęszczeniem, czyli jednoczesne optyczne wydłużenie włosów o 20cm lub więcej i zwiększenie ich objętości.  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (21 stron, 6 705 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • informacja o wnioskodawcy
 • opis projektowanego przedsięwzięcia
 • cel i opis działalności gospodarczej
 • -należy uzasadnić potrzebę realizacji i cel planowanego przedsięwzięcia
 • -należy opisać co motywuje pana(ią) do rozpoczęcia działalności, jakie są przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa
 • -czy posiada pan(i) plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej? jeśli tak należy opisać jakie?
 • -opis działalności głównej i pobocznej
 • -co wpłynęło na podjęcie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa o tym profilu?
 • -należy uzasadnić wybór planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzenia
 • i utrzymania się na rynku w oparciu o dane liczbowe, statystyczne, analizy, opracowania, artykuły
 • -należy opisać branżę związaną z rodzajem planowanej działalności - podać konkretne dane liczbowe oraz ich źródła.
 • - należy podać trzy przedsiębiorstwa, które mogą stanowić konkurencję
 • - należy wskazać różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją.
 • klient planowanego przedsięwzięcia
 • - jakie są główne grupy klientów, do których adresowana jest oferta?
 • - charakterystyka potencjalnych klientów.
 • - należy uzasadnić popyt w głównych grupach klientów
 • - należy wskazać sposób pozyskania klienta
 • - należy opisać metody utrzymania klientów.
 • lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
 • sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą
 • - załącznik nr 1- działania organizacyjne, reklamowe, promocyjne
 • - załącznik nr 2- analiza swot
 • - załącznik nr 3- kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie
 • - załącznik nr 4- szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, koszty adaptacji lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych
 • z podjęciem działalności gospodarczej, zakup domeny, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
 • - załącznik nr 5- formularz de minimis
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.