6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja A, PKD 01.16.Z

Uprawa roślin włóknistych


Podklasa ta obejmuje:
 • uprawę bawełny,
 • uprawę juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe,
 • uprawę lnu i konopi,
 • uprawę sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne,
 • uprawę konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne,
 • uprawę pozostałych roślin włóknistych,
 • roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.

sekcja-A, PKD-01: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Dział ten obejmuje:
 • uprawę i hodowlę roślin na otwartych polach lub pod osłonami,
 • chów i hodowlę zwierząt oraz wytwarzanie produktów zwierzęcych,
 • rolnictwo ekologiczne,
 • uprawę i hodowlę roślin genetycznie zmodyfikowanych,
 • chów i hodowlę zwierząt genetycznie zmodyfikowanych,
 • pozyskiwanie zwierząt łownych,
 • działalność usługową związaną z rolnictwem i łowiectwem, pozyskiwaniem zwierząt oraz działalność pokrewną.

Przydatne linki: