6krokow.pl -
Krok 3 z 6

Zakładasz własną firmę - wybierz kody PKD

Ostatnia aktualizacja: 2015-09-24  |  Średni czas czytania: 02:22
Zakładając własną firmę, masz obowiązek określić jaki rodzaj usług będziesz wykonywać. Posłużą Ci do tego kody PKD. Jest to bardzo ważne ponieważ nie możesz wystawić faktury z tytułu działalność, której wcześniej nie zadeklarowałeś.

Co to jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej (PKD) to zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które występują w gospodarce narodowej. PKD wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Kody PKD służą także klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Jak wyszukiwać i wybierać kody PKD?

Kody PKD wpisujesz w czasie wypełniania wniosku CEIDG-1 (wniosek rejestracji działalności gospodarczej).

Ważne! Od 1 grudnia 2014 roku we wniosku CEIDG-1 można podać nie więcej niż dziesięć pozycji zgodnie z rodzajem działalności wg PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Pomocna może być strona Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie znajdziesz pełną klasyfikację kodów PKD. Na stronie GUS możesz także skorzystać z wyszukiwarki kodów oraz rozszerzonych opisów, precyzujących zakres poszczególnych PKD. W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie, system sam będzie udzielać podpowiedzi. Na podstawie tych informacji łatwo przypiszesz poszczególne kody do zakładanej działalności gospodarczej.

Masz do wyboru ok. 400 kodów PKD, które są podzielone na 21 sekcji i 99 działów. Dodatkowo, niektóre działy są podzielone na grupy.

Wybierając kody PKD dla własnej firmy zacznij od wyboru tzw. rodzaju działalności przeważającej w zakładanej firmie. To ten właśnie kod powinien być wpisany w wypełnianym formularzu na pierwszym miejscu. Chodzi tu o określenie takiego rodzaju działalności gospodarczej, która będzie w firmie dominująca. Działalność drugorzędna jest każdym innym rodzajem działalności wg PKD, której efektem końcowym są wyroby lub usługi wykonywane dla strony trzeciej.

Przykładowo: Jeśli zakładasz firmę w postaci agencji reklamowej dotyczy Cię dział nr 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Z tej grupy wybierasz podklasę nr 73.11.Z czyli Działalność agencji reklamowych - to będzie główny zakres Twojej świeżo założonej działalności gospodarczej.

W przypadku gdy zakres działalności nie może zostać przypisany do konkretnego kodu, wtedy należy wybrać kilka najbardziej zbliżonych do charakteru wykonywanych czynności.

Zdarza się, że trudno jest zaklasyfikować daną działalność gospodarczą. W takim przypadku wybierz obszar najbardziej zbliżony do faktycznie wykonywanej pracy. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a także osób fizycznych prowadzących własne firmy przeważający rodzaj działalności wg PKD można określić na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, ustala się ją na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności w ogólnej liczbie pracowników.

Zakładając własną firmę warto pamiętać, że kod PKD może być niekiedy istotny w przypadku dofinansowań – zarówno dla nowych, jak i istniejących firm. Zdarza się bowiem, że umowa o dofinansowanie precyzuje, że środki mogą być wykorzystane tylko w związku z działalnością gospodarczą określoną za pomocą konkretnego kodu PKD. W takiej sytuacji posiadanie go we wpisie do CEIDG jest wręcz kluczowe dla uzyskania wsparcia. Podobna sytuacja dotyczy przetargów, podczas których firmy składające oferty muszą wykazać, że wykonują określone usługi.

Jeżeli wystawisz fakturę w związku z działalnością, której nie uwzględniłeś w CEIDG w postaci kodu PKD, może to zostać uznane za odmowę wykonania obowiązku statystycznego. Urząd skarbowy po wykryciu takiego procederu ma obowiązek poinformować o tym sąd karny, który może nałożyć na ciebie karę grzywny w wysokości do 5000 zł. Grzywna grozi także wtedy, gdy nie zaktualizujesz wpisu do ewidencji w przypadku rozszerzenia działalności lub przebranżowienia firmy.

Interpretacja indywidualna

Jeśli masz problem z dokładnym stwierdzeniem "co to jest PKD", lub jak określać kody PKD dla Twojej działalności gospodarczej, możesz skorzystać z interpretacji indywidualnej. W tym celu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Nie określono dokładnego wzoru formularza zgłoszeniowego, zatem wystarczy sporządzony pisemnie wniosek z dokładnym opisem wykonywanej działalności gospodarczej wraz z czytelnym podpisem. Dokument można złożyć w dogodnym dla przedsiębiorcy terminie: osobiście, pocztą tradycyjną, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysokość opłaty zależy od liczby nadanych przez ośrodek kodów PKD.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: