6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja A, PKD 01.29.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich


Podklasa ta obejmuje:
 • uprawę drzew kauczukowych w celu zbierania mleczka kauczukowego (lateksu),
 • uprawę choinek świątecznych na gruntach rolnych,
 • uprawę drzew w celu uzyskania soków,
 • uprawę roślin wieloletnich używanych do wyplatania.
  Podklasa nie obejmuje:
 • uprawy kwiatów oraz produkcji kwiatów ciętych i pączków kwiatowych, sklasyfikowanych w 01.19.Z,
 • zbierania soków lub żywic gumopodobnych z drzew dziko rosnących, sklasyfikowanego w 02.30.Z.

sekcja-A, PKD-01: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Dział ten obejmuje:
 • uprawę i hodowlę roślin na otwartych polach lub pod osłonami,
 • chów i hodowlę zwierząt oraz wytwarzanie produktów zwierzęcych,
 • rolnictwo ekologiczne,
 • uprawę i hodowlę roślin genetycznie zmodyfikowanych,
 • chów i hodowlę zwierząt genetycznie zmodyfikowanych,
 • pozyskiwanie zwierząt łownych,
 • działalność usługową związaną z rolnictwem i łowiectwem, pozyskiwaniem zwierząt oraz działalność pokrewną.

Przydatne linki: