6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja A, PKD 01.49.Z

Chów i hodowla pozostałych zwierząt


Podklasa ta obejmuje:
 • chów i hodowlę pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi:
 • strusi i emu,
 • pozostałych ptaków, z wyłączeniem drobiu,
 • owadów,
 • królików i pozostałych zwierząt futerkowych,
 • produkcję nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych,
 • produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych,
 • chów i hodowlę robaków, mięczaków, w tym ślimaków itp. zwierząt lądowych,
 • chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników,
 • chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich,
 • chów i hodowlę zwierząt domowych, z wyłączeniem ryb:
 • kotów i psów,
 • ptaków, takich jak papużki itp.,
 • chomików itp.,
 • chów i hodowlę różnorodnych zwierząt,
 • produkcję sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.

sekcja-A, PKD-01: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Dział ten obejmuje:
 • uprawę i hodowlę roślin na otwartych polach lub pod osłonami,
 • chów i hodowlę zwierząt oraz wytwarzanie produktów zwierzęcych,
 • rolnictwo ekologiczne,
 • uprawę i hodowlę roślin genetycznie zmodyfikowanych,
 • chów i hodowlę zwierząt genetycznie zmodyfikowanych,
 • pozyskiwanie zwierząt łownych,
 • działalność usługową związaną z rolnictwem i łowiectwem, pozyskiwaniem zwierząt oraz działalność pokrewną.

Przydatne linki: