6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja A, PKD 01.61.Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną


Podklasa ta obejmuje:
 • działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
 • przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,
 • pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,
 • przycinania drzew owocowych oraz winorośli,
 • przesadzania ryżu, przerywania buraków,
 • zbiorów,
 • zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,
  • utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,
  • eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,
  • wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

sekcja-A, PKD-01: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Dział ten obejmuje:
 • uprawę i hodowlę roślin na otwartych polach lub pod osłonami,
 • chów i hodowlę zwierząt oraz wytwarzanie produktów zwierzęcych,
 • rolnictwo ekologiczne,
 • uprawę i hodowlę roślin genetycznie zmodyfikowanych,
 • chów i hodowlę zwierząt genetycznie zmodyfikowanych,
 • pozyskiwanie zwierząt łownych,
 • działalność usługową związaną z rolnictwem i łowiectwem, pozyskiwaniem zwierząt oraz działalność pokrewną.

Przydatne linki: