6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja A, PKD 02.10.Z

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych


Podklasa ta obejmuje:
 • urządzanie lasu,
 • zagospodarowanie lasu,
 • utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,
 • ochronę lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem pożarów w lasach,
 • działalność szkółek leśnych,
 • przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.

sekcja-A, PKD-02: Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Dział ten obejmuje:
 • wytwarzanie drewna okrągłego do dalszego przerobu,
 • pozyskiwanie i zbieranie dziko rosnących produktów leśnych,
 • wytwarzanie produktów używanych w postaci nieprzetworzonej lub przetworzonych w niewielkim stopniu, takich jak: drewno opałowe, węgiel drzewny, zrębki lub drewno okrągłe (np. stojaki kopalniane, żerdzie itp.),
 • urządzanie lasu,
 • utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,
 • działalność z zakresu nasiennictwa i selekcji leśnej,
 • zagospodarowanie i ochronę lasu,
 • przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
 • działalność usługową związaną z leśnictwem.

Przydatne linki: