6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja A, PKD 02.30.Z

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna


Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, takich jak:
 • grzyby, w tym trufle,
 • owoce jagodowe,
 • orzechy leśne,
 • balaty i pozostałe żywice gumopodobne,
 • korek,
 • żywica i szelak nieczyszczony,
 • karpina,
 • kora,
 • igliwie,
 • choinki,
 • balsamy,
 • włókna roślinne,
 • trawa morska,
 • żołędzie, kasztany, szyszki, nasiona, owocnie,
 • mchy i porosty,
 • inne rośliny leśne i ich części.

sekcja-A, PKD-02: Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Dział ten obejmuje:
 • wytwarzanie drewna okrągłego do dalszego przerobu,
 • pozyskiwanie i zbieranie dziko rosnących produktów leśnych,
 • wytwarzanie produktów używanych w postaci nieprzetworzonej lub przetworzonych w niewielkim stopniu, takich jak: drewno opałowe, węgiel drzewny, zrębki lub drewno okrągłe (np. stojaki kopalniane, żerdzie itp.),
 • urządzanie lasu,
 • utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,
 • działalność z zakresu nasiennictwa i selekcji leśnej,
 • zagospodarowanie i ochronę lasu,
 • przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
 • działalność usługową związaną z leśnictwem.

Przydatne linki: