6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja A, PKD 02.40.Z

Działalność usługowa związana z leśnictwem


Podklasa ta obejmuje:
 • działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie:
 • urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów,
 • zagospodarowania lasu,
 • ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych,
 • doradztwa związanego z zarządzaniem lasem,
 • przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
 • działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu,
 • działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie,
 • wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą,
 • pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.

sekcja-A, PKD-02: Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Dział ten obejmuje:
 • wytwarzanie drewna okrągłego do dalszego przerobu,
 • pozyskiwanie i zbieranie dziko rosnących produktów leśnych,
 • wytwarzanie produktów używanych w postaci nieprzetworzonej lub przetworzonych w niewielkim stopniu, takich jak: drewno opałowe, węgiel drzewny, zrębki lub drewno okrągłe (np. stojaki kopalniane, żerdzie itp.),
 • urządzanie lasu,
 • utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,
 • działalność z zakresu nasiennictwa i selekcji leśnej,
 • zagospodarowanie i ochronę lasu,
 • przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
 • działalność usługową związaną z leśnictwem.

Przydatne linki: