6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja A, PKD 03.11.Z

Rybołówstwo w wodach morskich


Podklasa ta obejmuje:
  • połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich,
  • połowy skorupiaków i mięczaków morskich,
  • wielorybnictwo,
  • połowy zwierząt wodnych: żółwi, osłonic, jeżowców itp.,
  • działalność statków rybackich prowadzących połowy ryb i innych organizmów wodnych połączone z ich przetwórstwem i konserwowaniem,
  • pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) pozostałych produktów i organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg,
  • działalność usługową związaną z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich.

sekcja-A, PKD-03: Rybactwo

Dział ten obejmuje:
  • rybołówstwo w wodach morskich i śródlądowych, w tym utrzymywanie zasobów ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych,
  • chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych (np. roślin wodnych, pereł, gąbek itp.) w wodach morskich i śródlądowych,
  • działalność, która zwykle jest integralną częścią procesu produkcji i jest wykonywana na własny rachunek (np. wprowadzanie ziaren do ostryg w celu produkcji pereł).
Działalność usługowa związana z rybołówstwem oraz chowem i hodowlą ryb w wodach morskich i śródlądowych sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach tego działu.

Przydatne linki: