6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja A, PKD 03.12.Z

Rybołówstwo w wodach śródlądowych


Podklasa ta obejmuje:
  • połowy ryb w wodach śródlądowych,
  • połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych,
  • połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
  • pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych,
  • działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.

sekcja-A, PKD-03: Rybactwo

Dział ten obejmuje:
  • rybołówstwo w wodach morskich i śródlądowych, w tym utrzymywanie zasobów ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych,
  • chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych (np. roślin wodnych, pereł, gąbek itp.) w wodach morskich i śródlądowych,
  • działalność, która zwykle jest integralną częścią procesu produkcji i jest wykonywana na własny rachunek (np. wprowadzanie ziaren do ostryg w celu produkcji pereł).
Działalność usługowa związana z rybołówstwem oraz chowem i hodowlą ryb w wodach morskich i śródlądowych sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach tego działu.

Przydatne linki: