6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja B, PKD 06.20.Z

Górnictwo gazu ziemnego


Podklasa ta obejmuje:
 • górnictwo gazu ziemnego,
 • wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego,
 • odprowadzanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów,
 • odsiarczanie gazu ziemnego,
 • górnictwo płynnych węglowodorów poprzez skraplanie lub pirolizę,
 • składowanie gazu ziemnego w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu.

sekcja-B, PKD-06: Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

Dział ten obejmuje:
 • górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • wykonywanie szybów i ich wyposażenie,
 • uruchamianie separatorów, rozdzielaczy emulsji, sprzętu do odmulania,
 • produkcję ropy naftowej,
 • produkcję gazu ziemnego i płynnych węglowodorów,
 • górnictwo ropy naftowej ze złóż piasku i łupków bitumicznych.

Przydatne linki: