6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja B, PKD 08.91.Z

Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów


Podklasa ta obejmuje:
  • wydobywanie naturalnych soli fosforanowych i potasowych,
  • wydobywanie siarki rodzimej,
  • wydobywanie i przeróbkę pirytów i magnetopirytów, z wyłączeniem prażenia,
  • wydobywanie naturalnych siarczanów baru i magnezu (kizerytów), naturalnych węglanów baru (barytów i witerytów), naturalnych boranów,
  • wydobywanie pigmentów mineralnych, szpatów fluorowych i pozostałych wartościowych minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym,
  • wydobywanie guano.

sekcja-B, PKD-08: Pozostałe górnictwo i wydobywanie

Dział ten obejmuje:
  • wydobywanie kamienia,
  • bagrowanie nanosów rzecznych,
  • kruszenie i rozdrabianie skał,
  • wydobywanie soli.
  Wydobywane surowce wykorzystywane są głównie w budownictwie (np. piasek, kamienie itd.), przy produkcji materiałów (np. glina, gips, wapno itd.), przy produkcji wyrobów chemicznych itd.

Przydatne linki: