6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja B, PKD 09.10.Z

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego


Podklasa ta obejmuje:
 • działalność usługową wspomagającą eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego świadczoną na zlecenie, taką jak:
 • usługi poszukiwania w powiązaniu z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, np. tradycyjne metody poszukiwawcze, takie jak prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań,
 • wiercenia i odwierty kierunkowe,
 • wznoszenie wież wiertniczych, naprawę i demontowanie,
 • cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • pompowanie, zatykanie i zamykanie szybów,
 • skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego, prowadzone na terenie kopalni, dla potrzeb transportowych,
 • odwadnianie i wypompowywanie, wykonywane na zlecenie,
 • wiercenia próbne związane z górnictwem ropy naftowej i gazu,
 • gaszenie pożarów szybów.

sekcja-B, PKD-09: Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

Dział ten obejmuje działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie, świadczoną na zlecenie:
 • pobieranie rdzeni próbnych i dokonywanie obserwacji geologicznych,
 • wiercenia i odwierty kierunkowe, w celu określenia miejsca lokalizacji szybów ropy naftowej oraz występowania minerałów metalicznych i niemetalicznych,
 • wznoszenie wież wiertniczych,
 • budowę fundamentów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • mycie, oczyszczanie i wybieranie wody z odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych,
 • usuwanie nadmiaru nagromadzonego materiału w kopalniach.

Przydatne linki: