6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja B, PKD 09.90.Z

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie


Podklasa ta obejmuje działalność usługową świadczoną na zlecenie, wspomagającą górnictwo i wydobywanie sklasyfikowane w odpowiednich podklasach działów 05, 07 i 08:
 • prowadzenie prac poszukiwawczych poprzez pobieranie próbnych rdzeni wiertniczych oraz prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań,
 • odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych, wykonywane na zlecenie,
 • próbne wiercenia i pogłębianie otworów wiertniczych.

sekcja-B, PKD-09: Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

Dział ten obejmuje działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie, świadczoną na zlecenie:
 • pobieranie rdzeni próbnych i dokonywanie obserwacji geologicznych,
 • wiercenia i odwierty kierunkowe, w celu określenia miejsca lokalizacji szybów ropy naftowej oraz występowania minerałów metalicznych i niemetalicznych,
 • wznoszenie wież wiertniczych,
 • budowę fundamentów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • mycie, oczyszczanie i wybieranie wody z odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych,
 • usuwanie nadmiaru nagromadzonego materiału w kopalniach.

Przydatne linki: