6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu


Podklasa ta obejmuje:
  • czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt, owiec, królików itp.,
  • produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,
  • produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach,
  • ubój i przetwarzanie wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,
  • produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych,
  • wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego,
  • przetwarzanie odpadów zwierzęcych,
  • produkcję wełny surowej poubojowe

sekcja-C, PKD-10: Produkcja artykułów spożywczych

Dział ten obejmuje:
  • przetwarzanie produktów rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz rybactwa w żywność i napoje przeznaczone dla ludzi lub zwierząt,
  • produkcję półwyrobów, które nie są bezpośrednio wyrobami żywnościowymi.
  W efekcie tych działalności powstają również produkty uboczne o różnej wartości użytkowej (np. skóry surowe, makuchy z produkcji olejów roślinnych).   Dział ten obejmuje działalności w wyniku których powstają różnorodne wyroby, np.: mięso, ryby, owoce i warzywa, tłuszcze i oleje, wyroby mleczarskie, produkty przemiału zbóż, karma dla zwierząt, pozostałe artykuły spożywcze. Produkcja może być wykonywana na własny rachunek lub na zlecenie, np. ubój zwierząt.

Przydatne linki: