6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 19.10.Z

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu


Podklasa ta obejmuje:
  • eksploatację pieców koksowniczych,
  • produkcję koksu, półkoksu,
  • produkcję paku, koksu pakowego,
  • produkcję gazu koksowniczego,
  • produkcję surowej smoły z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu),
  • brykietowanie koksu.

sekcja-C, PKD-19: Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

Dział ten obejmuje:
  • przetwarzanie ropy naftowej i węgla,
  • wytwarzanie takich produktów, jak: koks, benzyna, nafta, olej opałowy, napędowy itp., na rachunek własny,
  • produkcję gazów takich jak: etan, propan, butan, propylen,
  • działalność usługową dotyczącą ww. produktów (np. rafinacja).


W dziale tym dominującym procesem jest rafinacja ropy naftowej obejmująca wydzielenie z niej poszczególnych składników, np. metodą krakingu, destylacji.

Przydatne linki: