6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 19.20.Z

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej


Podklasa ta obejmuje:
 • wytwarzanie płynnych i gazowych paliw lub pozostałych produktów z ropy naftowej, minerałów bitumicznych lub ich frakcji. Rafinacja ropy naftowej wymaga jednego lub kilku następujących procesów: frakcjonowania, bezpośredniej destylacji ropy naftowej oraz krakingu,
 • produkcję paliw silnikowych: benzyny, nafty lotniczej (kerozyny) itp.,
 • produkcję paliw: olejów opałowych (lekkich, średnich i ciężkich), gazów rafineryjnych, np. etan, propan, butan itp.,
 • produkcję olejów smarowych i smarów, włączając powstałe z przeróbki olejów przepracowanych,
 • produkcję wyrobów dla przemysłu petrochemicznego i produkcji pokryć drogowych,
 • produkcję różnych wyrobów: benzyn lakierniczych, wazelin, parafin itp.,
 • produkcję brykietów z produktów naftowych, węgla brunatnego (lignitu), węgla kamiennego, torfu,
 • mieszanie komponentów z ropą naftową, np. mieszanie alkoholi z ropą naftową (paliwo alkoholowe, gazohol).

sekcja-C, PKD-19: Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

Dział ten obejmuje:
 • przetwarzanie ropy naftowej i węgla,
 • wytwarzanie takich produktów, jak: koks, benzyna, nafta, olej opałowy, napędowy itp., na rachunek własny,
 • produkcję gazów takich jak: etan, propan, butan, propylen,
 • działalność usługową dotyczącą ww. produktów (np. rafinacja).


W dziale tym dominującym procesem jest rafinacja ropy naftowej obejmująca wydzielenie z niej poszczególnych składników, np. metodą krakingu, destylacji.

Przydatne linki: