6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 20.11.Z

Produkcja gazów technicznych


Podklasa ta obejmuje produkcję gazów nieorganicznych w stanie ciekłym lub sprężonym dla zastosowań przemysłowych lub medycznych:
  • pierwiastków chemicznych w stanie gazowym,
  • powietrza w stanie ciekłym lub sprężonym,
  • gazów chłodniczych,
  • mieszanek gazów technicznych,
  • gazów obojętnych, jak dwutlenek węgla,
  • gazów izolacyjnych.

sekcja-C, PKD-20: Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

Dział ten obejmuje przetwarzanie surowców organicznych i nieorganicznych w wyniku procesów chemicznych w wyroby chemiczne obejmujące:
  • produkcję podstawowych chemikaliów,
  • produkcję pośrednich i finalnych wyrobów chemicznych wytworzonych w wyniku transformacji podstawowych surowców.

Przydatne linki: