6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 20.13.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych


Zobacz wykres koniunktury.Zobacz jaka koniunktura panuje w tej sekcji PKD (sekcja C).Podklasa ta obejmuje produkcję podstawowych chemikaliów przy zastosowaniu podstawowych procesów. Wynikiem tych procesów są zwykle wyodrębnione pierwiastki chemiczne oraz wyodrębnione chemicznie zdefiniowane związki.

Podklasa ta obejmuje:
  • produkcję pierwiastków chemicznych, z wyłączeniem produkcji gazów technicznych i metali podstawowych,
  • produkcję kwasów nieorganicznych, z wyłączeniem kwasu azotowego,
  • produkcję zasad (ługów) i pozostałych związków nieorganicznych, z wyłączeniem amoniaku,
  • produkcję pozostałych związków nieorganicznych,
  • prażenie pirytów,
  • produkcję wody destylowanej,
  • wzbogacanie rud uranu i plutonu,
  • wtapianie uranu i toru.

sekcja-C, PKD-20: Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

Dział ten obejmuje przetwarzanie surowców organicznych i nieorganicznych w wyniku procesów chemicznych w wyroby chemiczne obejmujące:
  • produkcję podstawowych chemikaliów,
  • produkcję pośrednich i finalnych wyrobów chemicznych wytworzonych w wyniku transformacji podstawowych surowców.

Przydatne linki: