6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych


Podklasa ta obejmuje produkcję podstawowych chemikaliów przy zastosowaniu takich procesów jak kraking termiczny, destylacja. Wynikiem tych procesów są zwykle wyodrębnione pierwiastki chemiczne oraz wyodrębnione chemicznie zdefiniowane związki.

Podklasa ta obejmuje:
 • produkcję podstawowych chemikaliów organicznych, takich jak:
 • acykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
 • cykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
 • alkohole cykliczne i acykliczne,
 • kwasy jedno- i wielokarboksylowe, włączając syntetyczny kwas octowy,
 • inne związki z rodnikami zawierającymi tlen, włączając aldehydy, ketony, benzochinony i związki o dwu i wielu rodnikach zawierających tlen,
 • syntetyczna gliceryna,
 • organiczne związki azotowe, włączając aminy,
 • alkohol etylowy i estry pochodzenia rolniczego nie przeznaczone do spożycia,
 • syntetyczny alkohol etylowy,
 • inne związki organiczne, włączając produkty destylacji drewna (np. węgiel drzewny) itp.,
 • produkcję syntetycznych aromatów,
 • produkcję smoły węglowej.

sekcja-C, PKD-20: Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

Dział ten obejmuje przetwarzanie surowców organicznych i nieorganicznych w wyniku procesów chemicznych w wyroby chemiczne obejmujące:
 • produkcję podstawowych chemikaliów,
 • produkcję pośrednich i finalnych wyrobów chemicznych wytworzonych w wyniku transformacji podstawowych surowców.

Przydatne linki: