6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 20.51.Z

Produkcja materiałów wybuchowych


Podklasa ta obejmuje:
  • produkcję prochu strzelniczego,
  • produkcję materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, włączając spłonki nabojowe, detonatory, sygnalizatory, rakiety świetlne itp.,
  • produkcję zapałek.

sekcja-C, PKD-20: Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

Dział ten obejmuje przetwarzanie surowców organicznych i nieorganicznych w wyniku procesów chemicznych w wyroby chemiczne obejmujące:
  • produkcję podstawowych chemikaliów,
  • produkcję pośrednich i finalnych wyrobów chemicznych wytworzonych w wyniku transformacji podstawowych surowców.

Przydatne linki: