6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 20.59.Z

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana


Podklasa ta obejmuje:
 • produkcję płyt i błon fotograficznych, papieru światłoczułego i pozostałych nienaświetlonych materiałów światłoczułych,
 • produkcję wyrobów chemicznych do zastosowań fotograficznych,
 • produkcję żelatyny i jej pochodnych,
 • produkcję pozostałych wyrobów chemicznych, takich jak:
 • peptony, pochodne peptonów, pozostałe substancje proteinowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • chemicznie modyfikowane oleje i tłuszcze,
 • materiały chemiczne wykorzystywane przy wykończaniu tekstyliów i skóry,
 • proszki i pasty wykorzystywane do lutowania miękkiego i twardego oraz spawania,
 • preparaty wykorzystywane do wytrawiania powierzchni metali,
 • gotowe dodatki do cementu,
 • węgiel aktywny, dodatki do olejów smarowych, gotowe przyspieszacze wulkanizacji, katalizatory i pozostałe produkty chemiczne do zastosowań przemysłowych,
 • środki przeciwstukowe, środki zapobiegające zamarzaniu,
 • roztwory do układów hydraulicznych,
 • złożone odczynniki laboratoryjne i diagnostyczne,
 • biopaliwa,
 • produkcję atramentów i tuszy.

sekcja-C, PKD-20: Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

Dział ten obejmuje przetwarzanie surowców organicznych i nieorganicznych w wyniku procesów chemicznych w wyroby chemiczne obejmujące:
 • produkcję podstawowych chemikaliów,
 • produkcję pośrednich i finalnych wyrobów chemicznych wytworzonych w wyniku transformacji podstawowych surowców.

Przydatne linki: