6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 23.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana


Podklasa ta obejmuje:
 • produkcję materiałów ciernych i wyrobów z nich, wykonanych na bazie substancji mineralnych lub celulozy, niezamontowanych,
 • produkcję izolacyjnych materiałów mineralnych, takich jak:
 • wełna mineralna, żużlowa i podobne materiały; złuszczony wermikulit, spieniona glina oraz podobne materiały termoizolacyjne i dźwiękochłonne,
 • produkcję wyrobów z różnych substancji mineralnych, takich jak:
 • mika, mika aktywna, torf, grafit (wyroby inne niż elektryczne) itp.,
 • produkcję wyrobów z asfaltu lub podobnych materiałów (np. lepiszczy na bazie asfaltu, paku węglowego itp.),
 • produkcję włókna węglowego i grafitowego oraz wyrobów z nich, z wyłączeniem elektrod i osprzętu elektrycznego,
 • produkcję sztucznego korundu.

sekcja-C, PKD-23: Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

Dział ten obejmuje:
 • produkcję szkła i wyrobów ze szkła (np. szkła płaskiego, szkła gospodarczego, włókna szklanego, szkła technicznego),
 • produkcję wyrobów ceramicznych, ceramiki budowlanej i płytek ceramicznych,
 • produkcję cementu oraz gipsu (jako surowców i wyrobów finalnych),
 • produkcję wyrobów ze skał i kamienia naturalnego.

Przydatne linki: