6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

JPK COMARCH
< Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 24.41.Z

Produkcja metali szlachetnych


Zobacz wykres koniunktury.Zobacz jaka koniunktura panuje w tej sekcji PKD (sekcja C).Podklasa ta obejmuje:
  • produkcję podstawowych metali szlachetnych, takich jak: złoto, srebro, platyna itp. poprzez oczyszczanie rudy i złomu metali szlachetnych, nawet obrobionych plastycznie,
  • produkcję stopów metali szlachetnych,
  • produkcję półproduktów z metali szlachetnych,
  • produkcję metali nieszlachetnych platerowanych srebrem,
  • produkcję metali nieszlachetnych lub srebra, platerowanych złotem,
  • produkcję złota, srebra lub metali nieszlachetnych, platerowanych platyną lub metalami z grupy platynowców,
  • produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie,
  • produkcję laminatów z folii z metali szlachetnych.

sekcja-C, PKD-24: Produkcja metali

Dział ten obejmuje:
  • wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki lub złomu przy zastosowaniu procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,
  • wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie pierwiastków chemicznych do czystych metali.


Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczania, występujący zazwyczaj w formie wlewków, jest poddany operacji walcowania, ciągnienia i wytłaczania w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów, drutów lub rur, tub i profili drążonych, a w formie ciekłej, przeznaczony jest do produkcji odlewów i części z metalu.

Przydatne linki: