6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 25.30.Z

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą


Podklasa ta obejmuje:
  • produkcję kotłów wytwarzających parę wodną lub inne rodzaje pary,
  • produkcję pomocniczych urządzeń do kotłów parowych, takich jak:
  • skraplacze, odzyskiwacze, podgrzewacze, kolektory i zasobniki pary,
  • produkcję reaktorów jądrowych, z wyłączeniem separatorów izotopów,
  • produkcję części kotłów okrętowych i energetycznych,
  • produkcję systemów rurowych ciśnieniowych lub pozostałych systemów rurowych, włączając projekty techniczne i prace konstrukcyjne.

sekcja-C, PKD-25: Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Dział ten obejmuje:
  • produkcję wyrobów wykonanych w całości z metalu (tj. części, pojemników, konstrukcji) mających zazwyczaj charakter statyczny i nieprzemieszczalny w przeciwieństwie do wyrobów z działów 26-30 obejmujących produkcję wyrobów metalowych połączonych lub montowanych (czasami z innymi materiałami), w wyrób bardziej złożony, elektryczny, elektroniczny, optyczny lub zawierający części ruchome,
  • produkcję broni i amunicji.

Przydatne linki: