6krokow.pl - kody PKDTwoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

< Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja C, PKD 27.90.Z

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego


Zobacz wykres koniunktury.Zobacz jaka koniunktura panuje w tej sekcji PKD (sekcja C).Podklasa ta obejmuje:
  • produkcję półprzewodnikowych urządzeń do ładowania akumulatorów,
  • produkcję elektrycznych urządzeń do otwierania i zamykania drzwi,
  • produkcję dzwonków elektrycznych,
  • produkcję przedłużaczy elektrycznych wykonanych z przewodu izolowanego,
  • produkcję ultradźwiękowych urządzeń czyszczących, z wyłączeniem laboratoryjnych i dentystycznych,
  • produkcję falowników półprzewodnikowych, prostowników, ogniw paliwowych, regulowanych i nieregulowanych zasilaczy elektrycznych,
  • produkcję zasilaczy awaryjnych (UPS),
  • produkcję ochronników przeciwprzepięciowych, z wyłączeniem ochronników przeciwprzepięciowych dla wyrównywania napięcia,
  • produkcję przewodów przyłączeniowych do urządzeń oraz pozostałych wiązek przewodów elektrycznych z izolowanym drutem i złączkami,
  • produkcję elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych,
  • produkcję akceleratorów cząstek,
  • produkcję elektrycznych kondensatorów, rezystorów i podobnych,
  • produkcję elektromagnesów,
  • produkcję syren sygnalizacyjnych,
  • produkcję tablic elektronicznych,
  • produkcję znaków podświetlanych,
  • produkcję elektrycznego wyposażenia sygnalizacyjnego, takiego jak: urządzenia sygnalizacji świetlnej i regulacji ruchu pieszych,
  • produkcję elektrycznych izolatorów (z wyłączeniem szklanych i ceramicznych) oraz ich osprzętu, z metali nieszlachetnych,
  • produkcję elektrycznych narzędzi do spawania i lutowania, włączając narzędzia do lutowania ręcznego.

sekcja-C, PKD-27: Produkcja urządzeń elektrycznych

Dział ten obejmuje:
  • produkcję urządzeń wytwarzających energię elektryczną,
  • produkcję aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
  • produkcję elektrycznego sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego,
  • produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.';